Вторник, 19 Юни 2018
Вторник, 19 Юни 2018

„За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата“ Константин Иречек

„За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата“ Константин Иречек

Днес се навършват 99 години от смъртта на приятеля на България Константин Иречек.
Константин Йосиф Иречек е чешки историк, почетен член на БКД (1898), професор. През 1879-84 г. живее в България; главен секретар на Министерството на народното просвещение, негов министър (1881-82) и председател на Учебния съвет (1883). Автор на българската история "История на българите" и на "Пътувания по България", "Княжество България", "История на сърбите".

Дисертацията на Иречек, озаглавена История на българите“ („Dějiny národa Bulharského“), е написана с подкрепата на много българи, между които и Марин Дринов. Тя е публикувана на чешки и немски през 1876 г. и на руски през 1878 г., като претърпява няколко български издания (1886, 1888, 1929). Този труд е първата цялостна българска научна история. Тя обхваща периода от древността до 1875 г., но Иречек продължава да работи по темата до смъртта си. В отделен том „История на българите“ (1939 г., посмъртно) са издадени неговите многобройни бележки, допълнения и нови материали.

Оставете коментар