Петък, 22 Юни 2018
Петък, 22 Юни 2018

НСИ ще изследва банкрутите през тази година

НСИ ще изследва банкрутите през тази година

Регионалната бизнес демография, регистрацията и банкрутите са новите изследвания, които Националният статистически институт (НСИ) ще проведе за пръв път през 2017 г.

Регионалната бизнес демография, регистрацията и банкрутите са новите изследвания, които Националният статистически институт (НСИ) ще проведе за пръв път през 2017 г. Те са включени в Националната статистическа програма за 2017 г., одобрена днес от правителството.

Нови са изследванията за годишните разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти, дейността на финансовите и на нефинансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети, районните отоплителни и охладителни системи, статистическата система от индикатори за устойчиво развитие, пространствените данни за населението в грид формат, съобщи правителствената пресслужба.

НСИ ще участва в няколко проекта на Европейската комисия, между които наблюдение на самостоятелната заетост, модул "Здраве" и подобряване на статистиката на социалната защита.

През 2016 г. институтът е провел успешно 248 статистически изследвания, а органите на статистиката – 48. За първи път през 2016 г. в България са проведени изследвания на образованието и обучението на възрастни, на продължаващото професионално обучение на заетите, тримесечни индекси на цените на производител за юридически и счетоводни дейности, консултантски дейности в областта на управлението и архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи, се казва в отчета, също одобрен от правителството в оставка.

Оставете коментар