Петък, 19 Октомври 2018
Петък, 19 Октомври 2018

Нов тютюнев продукт пробива на световните пазари

Нов тютюнев продукт пробива на световните пазари

Има шанс да изпитваме удоволствието от тютюнопушенето без сериозно увреждане на здравето. Тютюнът среща иновацията с новата технология - пушене без дим.

Това заяви Цветан Филев – председател на Българската асоциация на тютюнопроизводителите на Европейската Асоциация на тютюнопроизводителите на семинар в Правец. 

Става дума за последната иновация в тютюневата индустрия – ,тютюневи изделия с нагряване, без дим, по-безвредни за здравето на потребителите и околната среда, в същото време запазва поминъка на 30 млн. производители на тютюн в света, каза Филев. 

Изделията с нагряване, но без горене работят на принципа на нагряване на съдържащия се в тях тютюн чрез стриктно контролиран електронен механизъм. Не протича процес на горене и съответно − не се образува нито пепел, нито дим, а се отделя пара, като отделеният мирис е в пъти по-слаб, в сравнение с този при горене на конвенционално тютюнево изделие.

Така например при продуктите с нагряване, но без горене, използвани с IQOS (система за нагряване на тютюн), създадена от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), има значително по-ниски концентрации на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в издишвания аерозол, образуван при употреба на продукта, в сравнение с цигарения дим от конвенционална цигара.

За да създаде своя продукт, ФМИ изследва различни видове тютюн, както и 43 тютюневи бленда, за да определи как блендът влияе на общото намаление на ВПВВ в отделения аерозол. Установява се, че концентрациите на вредни и потенциално вредни вещества в аерозола могат да бъдат допълнително намалени, като се ограничи използването на тръбно сушени и сушени чрез огън тютюни. Чрез внимателен подбор на тютюни за тютюневия бленд, богати на азот и с ниски концентрации на ендогенни ВПВВ (въздушно сушени с добавяне на ориенталски тютюни) могат допълнително да се редуцират нивата на ВПВВ. 

По думите на Цветан Филев През последните 10 години има намаляване на тютюнопушенето, но населението се увеличава и се запазва цифрата от 1,1 млрд. души, които пушат. Поради това и тютюневата индустрия се насочва към новите технологии за ограничаване вредата от пушенето. Електронните цигари не успяха да се внедрят, а си останаха медицинско, а не тютюнево изделие. Затова и тютюневата индустрия насочва вниманието си към новия продукт. В момента новото тютюнево изделие пробива път на световните пазари. У нас се очаква да навлезе до края на годината.

Ключови данни от тюневата индустрия в световен мащаб 

Общите площи, на които се отглежда тютюн, са 3.3 милиона хектара. Това се равнява на площта на Белгия.

63% от всички стопанства за отглеждане на тютюн са в Азия, 17% − в Африка, 16% - в Америка и 4% - в Европа.

Броят на предприятията за първична обработка в Китай е 67, в ЕС – 16, в Аржентина – 6.

Броят на заетите в предприятия за първична обработка в ЕС е 2 840 души.

Годишното производство на тютюневи късове в световен мащаб е 6 000 милиарда къса. 38% от тях се произвеждат в Китай, докато ЕС, Русия и САЩ генерират общо 22% от производството.

В света има 87 100 фабрики за производство на тютюневи изделия, в които работят 1.6 милиона души. Общите продажби на тютюневи изделия възлизат на 792 милиарда долара. 90% от тях са от продажби на цигари, 3% − на пури и пурети и 7% − на други тютюневи изделия. Всяка минута в света се продават 10,7 милиона цигари. Бюджетните приходи от данъчно облагане на тютюневи изделия са в размер на 390 милиарда долара. 330 милиарда са от акциз и 60 милиарда от ДДС.

Незаконната търговия на цигари се равнява на 482 милиарда (фалшиви, контрабандни и без платени данъци). Загубата на данъчни приходи от незаконна търговия в ЕС възлиза на 13 милиарда долара.

Понастоящем 1,1 милиард души в света пушат тютюневи изделия. Още 300 милиона употребяват бездимни продукти. 870 милиона пушат ежедневно.

860 милиона души пушат цигари, като 720 милиона от тях пушат всеки ден.

12 милиона души употребяват електронни цигари.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар