Петък, 19 Октомври 2018
Петък, 19 Октомври 2018

По-щадящи ли са тютюневите изделия с нагряване?

По-щадящи ли са тютюневите изделия с нагряване?

След е-цигарата, която не успя да се наложи масово сред пушачите, сега тютюневата индустрия се насочва към нови тютюневи продукти без горене, а с нагряване.

"Търсим ефект, който е сравним със спирането на пушенето. Искаме да се ползва само от пушачи", коментира регионалният директор за ЕС по научноизследователски въпроси на ФМИ Пьотр Козаревич на семинар в Правец.

Нов тютюнев продукт пробива на световните пазари >>>

Понастоящем 1,1 милиард души в света пушат тютюневи изделия. Още 300 милиона употребяват бездимни продукти и едва 12 млн. ползват електронна цигара.

Широко известно е, че процесът на горене е основната причина за появата на вредни и потенциално вредни вещества в дима, които, от своя страна, са основен причинител на заболявания, свързани с тютюнопушенето.

Ето защо изделията за доставяне на никотин, в т.ч. с нагряване, но без горене, с електронно изпаряване и хибридните продукти, се смятат за вероятно или потенциално по-малко вредни и съответно са по-добра алтернатива на употребата на стандартната цигара. 

Филип Морис Интернешънъл ФМИ и нейните подизпълнители работят 10 г. за разработване на техния продукт, наречен IQOS система за нагряване на тютюна, заедно с уникално тютюнево изделие.

Той е резултат на усилията на повече от 400 учени, генетици, биохимици, биоинформатици и инженери по електроника, коментира регионалният директор за ЕС по научноизследователски въпроси на ФМИ Пьотр Козаревич на семинар в Правец.

Това тютюнево изделие има значително по-ниски концентрации на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в издишвания аерозол, образуван при употреба на продукта, в сравнение с цигарения дим от конвенционална цигара.

58 различни вещества са проверени в аерозола и виждаме средно 70% намаление на токсични веществва, но може да стигнем до 100%, но резултат от 70% е много обещаващ, посочи Козаревич. 
  
Какво показват научните изследвания на ФМИ 

Когато тютюнът се нагрява до температури, по-ниски от 400⁰C, вместо образуването на вреден дим, получаваме пара. При по-ниските температури, токсикантите в цигарения дим намаляват значително или някои от тях изцяло изчезват, а образуваната пара продължава да осигурява аромата и никотина, с които пълнолетните пушачи не биха се разделили. 

Парата, образувана от IQOS, съдържа средно 90-95% по-ниски концентрации на токсиканти в сравнение с дима от референтна цигара, разработена за целите на научните изследвания, като концентрациите на никотин са сходни с тези при цигарите. 

Лабораторните анализи потвърждават, че тези по-ниски концентрации на токсиканти са причина образуваната от IQOS пара да е значително по-нискотоксична от цигарения дим.

Данните от две едноседмични и две тримесечни клинични проучвания показват намаляване на излагането на 15 токсиканти при пушачите, които са преминали изцяло на IQOS. Това намаление се доближава до намалението, наблюдавано при две групи участници, които спират да пушат.

Употребата на IQOS не влияе неблагоприятно върху качеството на въздуха в затворени помещения и не е източник на вторичен дим.

Изследванията на ФМИ показват още, че интересът на непушачите и бившите пушачи към продукта е пренебрежимо малък, и че е налице значителен потенциал за пълно преминаване към продукта при пълнолетните пушачи.

"Лично за мен, като фармацевт, това е много удовлетворителна работа, да мога да помогна на пушачите да изберат по-добри алтернативи", коментира още Пьотр Козаревич.

Според компанията това е пътят за ограничаване на рисковете при пушене.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар