Събота, 20 Октомври 2018
Събота, 20 Октомври 2018

КЗК забрани "Инерком" да купи ЧЕЗ

КЗК забрани "Инерком" да купи ЧЕЗ

Енергийният министър отказа да коментира пред журналисти решението на КЗК

Комисията за защита на конкуренцията забрани "Инерком" на Гинка Върбакова да купи ЧЕЗ. Решението беше публикувано на сайта на комисията.

В него се казва:

„Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани придобиването на контрол от страна на „Инерком България“ ЕАД върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, „Бара Груп“ ЕООД.

В процеса на проучване комисията установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така сделката поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, пише още в решението.

На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Паралелно, ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД формират съществен пазарен дял на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар, казват от КЗК.

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност.  Комисията счита, че наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя страна би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари, се казва в заключението на комисията.”

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отказа да коментира пред журналисти решението на КЗК. Според председателя на КЕВР Иван Иванов решенията на КЗК са достойни за уважение и най-вероятно комисията е имала достатъчно основателни мотиви. Иван Иванов, както и Теменужка Петкова, смятат, че развоят на сделката няма да окаже влияние върху енергийната сигурност в страната. Той не пожела да прогнозира дали конкурсът ще стартира отначало.  

Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър тук: http://reg.cpc.bg/

Напомняме няколко факта за казуса „ЧЕЗ”:

Купувачът на ЧЕЗ беше "Инерком България", представляван от Гинка Върбакова.

Министърът на енергетиката подаде оставка заради приятелство със собственика на фирмата. 

Премиерът разпореди ДАНС и НАП да проверят сделката за ЧЕЗ.

Президентът Румен Радев също поиска проверка на сделката с аргумента, че тя засяга националната сигурност.

Управляващите заявиха, че държавата има механизми да провери сделката и да защити интересите на потребителите като предадоха казуса на Комисията за защита на конкуренцията.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар