Понеделник, 18 Юни 2018
Понеделник, 18 Юни 2018

Eлектронни гривни на арестанти с мярка за неотклонение “домашен арест”

Eлектронни гривни на арестанти с мярка за неотклонение “домашен арест”

Още тази година ако се осигури финансиране

За поставянето на електронни гривни на арестанти, с наложени от съда мерки за неотклонение “домашен арест” се заговори преди две-три години, когато зачестиха случаите на укрили се извършители на престъпления. Тогава обаче липсваше нормативна уредба, която да регламентира мярката “електронно наблюдение” върху лица с наложена мярка за неотклонение “домашен арест”. Освен на арестанти, т.нар. “гривни за електронно наблюдение” ще се поставят основно на осъдени лица, на които е наложено наказание “пробация”.

С публикуването на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража в последните дни на 2016 година юридическите спънки са на път да отпаднат. Промените предвиждат създаването на нова част осма – “Електронно наблюдение”, в която детайлно е регламентирано прилагането на системата за контрол. “Изяснен е обхватът на електронното наблюдение по отношение на видовете пробационни мерки и процедурите, които се спазват при неговото прилагане. Разгледани са отделните видове електронно наблюдение с присъщите им особености, определен е редът за избор на лицата, спрямо които ще бъде приложено. Отделни разпоредби са предвидени във връзка с техническите средства, използвани в системата за електронно наблюдение, изискванията към тях, условията за използването им, монтажа и демонтажа, ремонтирането им,” доклад на заместник-министър Красимира Филипова до министъра на правосъдието Екатерина Захариева.

Според различни оценки, стойността на оборудването е около 2 млн. лв., които биха могли да се осигурят, както от държавния бюджет, а така също и от европейската програма “Добро управление” по която са предвидени разходи за електронно правосъдие.

Оставете коментар