Събота, 20 Октомври 2018
Събота, 20 Октомври 2018

ЕС слага край на регулираните цени на тока

ЕС слага край на регулираните цени на тока

Европейските министри на енергетиката се разбраха рано тази сутрин да сложат край на регулираните цени на тока

Доставчиците на ток ще могат да определят цените свободно, като се конкурират помежду си. За държавата остава само възможността да определя пределните цени за бедни и уязвими потребители, ако прецени, че такива са нужни. Дотациите за тях обаче ще могат да се дават само за сметка на обществени бюджети, а не да се събират от доставчиците, решиха енергийните министри.

ЕС ще направи задължителна и минималната информация, която трябва да се съдържа във фактурите за плащане на ток, които потребителите ще получават. В нея, освен цената, срокът на договора, наименованието на тарифата, трябва да се публикуват и правата на клиентите при уреждане на спорове и телефони на доставчика, на които гражданите могат да получат помощ. Отделно отчитане ще се прави за ползваната зелена енергия, както и за въглеродните емисии, произведени за използвания от клиента ток, който не идва от чисти източници.

В изравнителните годишни сметки за абонатите трябва да има сравнителна графика за електропотреблението през предишната година, както и адресите на потребителски организации и агенции, които могат да помогнат на клиентите със съвет или апаратура да си намалят сметките с по-ефективно потребление.

Енергийните министри решиха, че цената ще се оформя от три компонента - енергия, пренос и разпределение на тока и данъци и такси. В сметките за електричество трите компонента трябва да са ясно посочени като цена, се казва в позицията на Съвета по енергетика.

Ако доставчикът работи в няколко европейски държави, той ще дава информация на клиентите си и за цените, по които продава във всички еврочленки.

Новите правила ще улеснят вноса на електричество от съседни европейски държави и ще гарантират, че всички доставчици - както националните, така и вносителите, ще бъдат третирани еднакво, за да не се нарушава пазара на едро. Премахва се възможността правителството да дава приоритет за използването на някои централи за сметка на други.

ЕС смята, че големите електроцентрали, работещи с изкопаеми горива, върху чието управление клиентите нямат почти никакво влияние, трябва да останат в миналото, като потребителите за в бъдеще трябва да имат възможност да участват на пазара, ако желаят.

Ето защо ЕС предвижда възможност за създаването на “краткосрочни пазари”, в рамките на деня, което ще позволи да производителите на чиста енергия да я продават при справедливи условия.

Доставчиците на ток също ще трябва да се съобразяват с новите правила, като предлагат “динамични цени”, които да позволят на потребителите да регулират потреблението си, например чрез “умни” електромери, които освен че отчитат потреблението в реално време и улесняват потребителите да си правят сметката, позволяват това да се прави дистанционно, без служители на фирмата да посещават дома на абоната. Данните на умните електромери трябва да са достъпни на клиента на интернет страницата на доставчика, така че те по всяко време да могат да проверят как се върти електромерът.

Интелигентните електомери ще станат задължителни най-късно до 10 г. след влизането в сила на новите правила.

Енергийните оператори ще получат възможност да притежават, управляват и оперират със съоръжения за съхраняване на ток, като инвестициите в подобно оборудване ще трябва да преминават през обществени поръчки, записаха министрите. Домакинствата също ще получат възможност да произвеждат и съхраняват енергия.

След едногодишна блокада от няколко държави най-сетне държавите членки постигнаха компромис по общи правила за вътрешния пазар за електричество и сега законодателството ще бъде преговаряно с Европейския парламент от Българското председателство на ЕС. Последният също е привърженик на либерализацията на вътрешния пазар на ток.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар