Сряда, 20 Юни 2018
Сряда, 20 Юни 2018

Какво се случи на събранието по регистрацията на нова шахматната федерация? Вместо да се обедини, разделението в шаха е пълно!

Какво се случи на събранието по регистрацията на нова шахматната федерация? Вместо да се обедини, разделението в шаха е пълно!

Вижте разказа на един очевидец за драмата по време на събранието във Велико Търново и Пловдив. Нагласен сценарий, непрочетен Устав и още своеволия и полуизмами при регистрацията на новата федерация

Какво всъщност се случи във Велико Търново?

В продължение на събранието в Пловдив, на което присъстваха около 50 клуба, готови да учредят нова федерация, бе възприета молбата на депутатите Генов и Тошев за отлагане (не броих колко пъти от трибуната се употреби „моля ви, моля ви”). Един от основните аргументи бе изтъкнат от д-р Тошев, цитирам – „някой виждал ли е устава?”. Е, устав никой не видя и на 2 септември в старата столица, но за сметка на това видяхме много други неща… Започна се с регистрация на делегатите. Повечето от тях бяха председатели на клубове.

Промъкваха се обаче и такива с неясно от кого подписани пълномощни (липсваше нотариална заверка), като последните бяха особено настоятелни и предизвикваха напрежение и скандали още преди събранието, а след него ви разказват впечатленията си…Защо ли? Комисията, която проверяваше документите, бе подложена на силен натиск, включително от инициаторите на събранието, че трябва да допуснат едва ли не всички. Все пак, въпреки това, комисията свърши работата си и събранието започна. Краткото приветствие на министър Кралев бе последвано от негово напускане на залата, показващо недвусмислено, че той познава закона и не иска да влияе на делегатите при изработването на устав и избора на ръководни органи. Не така изтълкуваха обаче неговото приветствие немалка част от делегатите.

Събранието започна с водеща, която никой не бе избрал, а бе договорено между двата правни екипа – на Тошев и Генов. Още на десетата минута, след като на няколко пъти тя извършваше броене на гласовете на принципа – против въздържали се няма, следователно останалите са "за", от залата логично постъпи предложение за смяната й с някой, който знае как се води събрание. Помощта на Румен Ангелов, който я съветваше усърдно, не свърши работа. След няколко минути вълнения госпожата все пак предложи на гласуване собственото си отстраняване. Взето бе решение събранието да бъде председателствано от инициаторите му.

Държа да отбележа, че те не го водеха, а го ръководеха, напътстваха и налагаха мнението си постоянно, подкрепяни от своите адвокати. След като бе прието име, адрес, седалище и предмет на дейност, се стигна до приемане на устав. Публично се обяви, че уставът не е готов, юристите „работят по него” (а той трябва да бъде изработен от делегатите с помощта на юристи), но трябва да го приемем. Трябва, защото няма време! Логично г-н Жеков постави въпроса как ще се избират ръководни органи. „Явно”, бе отговорът от трибуната. Нека се доверим на юристите, каза г-н Жеков, но да гласуваме поне това изборът да бъде таен. Все пак избираме хора, които ще ни управляват в следващите години!

В този момент в залата сякаш избухна бомба. Адвокатите и депутатите наскачаха, че това е недопустимо, събранието е учредително и всички трябва да гласуваме явно. Надпреварваха се да убеждават слисаните делегати, които не можеха да проумеят защо демократичният таен вот е такъв препъни-камък за учредяването. Все пак предложението бе подложено на гласуване. Резултатът от преброителите бе 34-28 за таен вот.

Без да бъде обявен от трибуната и записан в протокола, започна нова адвокатска тирада, последвана от режисирани изказвания на подбрани хора.

Изумлението бе пълно – от какво се страхуваха тези хора? Явно всички имена в бъдещото управление са били до такава степен „синхронизирани на квотен принцип” между двамата съкандидат-съпредседатели, че дори случайното отпадане при таен вот на някого щеше да наруши и така видимо крехкото доверие помежду им. След близо 40 минути явен натиск върху делегатите и многобройни словоизлияния, решението бе прегласувано и предварителния сценарий бе спазен. След това делегатите преминаха към гласуване на устава. С 44 гласа за той бе приет. 18 души отказаха, по думите на един от тях, да се подпишат на празен лист. Те бяха приканени от адвокатите да напуснат залата, защото не могат да бъдат учредители.

Стана нова разправия и бе обявена почивка. След нея всички чинно гласуваха с 62 гласа за и приеха устава, който не са виждали.

По време на почивката някои от делегатите и гостите напуснаха събранието, явно впечатлени в една или друга посока от видяното. Но повечето останаха, за да чуят, че трябва да гласуват новото ръководство анблок (явно така е било стиковано) и, естествено, с явен вот.

Стана нова разправия и бе обявена почивка. След нея всички чинно гласуваха с 62 гласа за и приеха устава, който не са виждали. По време на почивката някои от делегатите и гостите напуснаха събранието, явно впечатлени в една или друга посока от видяното. Но повечето останаха, за да чуят, че трябва да гласуват новото ръководство анблок (явно така е било стиковано) и, естествено, с явен вот. С голямо, но не пълно мнозинство, то бе избрано, без да знаем дори с мандат от колко години – нямаше устав!

Изборът на практика бе – или избирате предложените, или няма учредяване. В края се проведе и избор за Контролен съвет. Тук отново нагласата бе за три предложения за три места и гласуване анблок.

От залата обаче бяха предложени още две имена, които при гласуването изместиха две от първоначалните предложения. 

Да ни е честита новата федерация – демократична, прозрачна и конструктивна!

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар