Неделя, 23 Септември 2018
Неделя, 23 Септември 2018

Международните разговори в ЕС ще струват най-много 19 цента на минута

Международните разговори в ЕС ще струват най-много 19 цента на минута

Международните обаждания няма да струват повече от 19 евроцента на минута, като това обхваща и текстовите съобщения.

Идеята е част от новия Кодекс за електронните комуникации – предложение за директива, което трябва да замени настоящата нормативна рамка на ЕС за далекосъобщенията. Този набор от мерки е част от по-големия пакет за свързаността, предложен от Европейската комисия през септември 2016 г. Неговата цел е да направи възможно пълноценното участие на гражданите и предприятията от ЕС в цифровата икономика.

През 2017 г. след години на оспорвани преговори и съпротива от телекомите таксите за роуминг отпаднаха в ЕС, което даде на пътуващите граждани възможност да говорят в чужбина на същите цени, на каквито и у дома си.

Новият Кодекс за електронните съобщения предвижда:

- да се засили разгръщането на 5G мрежи, като се гарантира наличието на 5G радиочестотен спектър до края на 2020 г. в ЕС и се предостави на операторите предвидимост от поне 20 години по отношение на лицензите

- улесняване въвеждането на нови фиксирани мрежи с много високи капацитети чрез по-предвидими правила за съвместно инвестиране, насърчаване на споделянето на риска при разполагането на мрежи, насърчаване на устойчива конкуренция в полза на потребителите. Новите правила ще осигурят и по-тясно сътрудничество между комисията и органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (БЕРЕК) при надзора на новите мерки

- ползи и защита на потребителите, независимо от това дали комуникират чрез традиционни разговори и SMS-и или чрез Skype,WhatsApp и т.н. Цената на международните разговори в рамките на ЕС не трябва да надвишава 19 цента на минута, като същевременно се гарантира ненарушаване на конкуренцията, иновациите и инвестициите.

Очакваният резултат е бързото и повсеместно въвеждане на мрежи от следващо поколение, като например оптични линии до домашни абонати и широколентови мобилни технологии (5G). Тази засилена свързаност би могла да улесни и създаването на нови стопански дейности и бизнес модели и по този начин да се превърне в твърде важен двигател на растежа.

"Постигнатото споразумение е ключово за изграждането на един истински функциониращ и в полза на всички цифров единен пазар. Новите правила проправят пътя за 500 милиарда инвестиции в мрежи с много голям капацитет, включително в отдалечени и селски райони, за по-добри обществени услуги и по-голяма защита на интересите на предприятията и хората. Договорените правила са от решаващо значение за постигането на целите за свързване в Европа и осигуряването на възможно най-добрата връзка с интернет на всички в ЕС, за да могат да участват пълноценно в цифровата икономика. Тази засилена свързаност ще допринесе за създаването на много нови малки и средни предприятия, ще стимулира предприемачеството и иновациите, ще се превърне във важен двигател на икономическия растеж", коментира еврокомисарят Мария Габриел.

Постигането на "политическо споразумение" между Европейския съвет и европарламента означава, че и двете институции са съгласни със законодателното предложение на Европейската комисия и при формалното гласуване то ще бъде одобрено. Държавите членки ще имат две години да въведат новите правила в националното си законодателство.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар