Неделя, 20 Октомври 2019
Неделя, 20 Октомври 2019
Важно! Вижте правата си в градския транспорт в София

Важно! Вижте правата си в градския транспорт в София

Шофьорите са длъжни да продават билети, ако не може да сигнализирате срещу тях

Освен да познавам правата си в градския транспорт, не бива да забравям, че като пътник имам и определени задължения. За мен е полезно да бъда в крак с новостите в града, в който живея. Затова е важно своевременно да се информирам за промените в цените на градския транспорт в София. От 01.06.2016 г. са в сила нови цени както за билетчетата в градския транспорт, за някои абонаменти карти, така и за глобата за нередовен пътник. Билетът за еднократно пътуване струва 1,60 лв. за всички видове транспорт – тролейбус, трамвай и метро, независимо дали ще си го закупя от водача, от автомат в превозното средство или от каса. Цената на картата с талони и електронната карта за 10 пътувания също се променя – на 12 лв., а тази на персонализираната годишна абонаментна карта за всички линии – на 365 лв. Ако обаче се возя без редовен превозен документ по моя вина, ще трябва да закупя билет за еднократно пътуване от контрольора на цена от 40 лв. – глобата за моята нередовност. 

Ако изпадна в ситуацията да съм в превозно средство и в него да не се продават билетчета от водача, то вината да пътувам нередовно изобщо не е моя. Да, но при влизането на контрола в превозното средство, вината най-често ми се вменява. Какво мога да направя в този случай?

При отказ на водача да продаде билет с неоснователна причина (“Нямам билети!” не е основателна причина, както и “Жълти стотинки не приемам.” По нормативна уредба единствената причина да ми се откаже да ми се продаде билет е в случай, че нямам точно подготвени пари и превозното средство не е спряло.) мога да сигнализирам на телефон 0700 13 233, като следва да съобщя инвентарния номер на возилото, линията, по която се движи и спирката, около която се намира то. Така водачът ще бъде глобен, че е излязъл на линия без билети или с малка бройка и ги е свършил.

Още мога да поискам от контролата по редовност на пътниците да впише в пътния лист на водача, че няма билети или пък отказва безпричинно да продава. В този случай обаче изпълнението на това мое искане зависи донякъде и от настроението на контролата.  Мога да се предпазя от глоба, като се обадя на посочения телефон (0700 13 233) и съобщя за липса на билетчета от страна на водача.

Ако все пак, въпреки нарушението на водача (защото негово задължение е да продава билети), контролата реши да ме глобява, мога да потърся правата си чрез оспорване. Но мога да оспорвам само ако поискам да ми се напише акт за административно нарушение. Него следва да оспорвам на основанието, че съм пътувал нередовно не по своя вина, а по вина на шофьора, който е в нарушение на служебните си задължения. Това прави моята отговорност в случая безвиновна. Много по-лесно ще бъде доказването на това основание, ако предварително съм подал сигнал, че шофьорът няма в наличност билети.

Друга възможност, която имам, за да защитя правата си, е да изразя недоволството си от конкретен служител на “Център за градска мобилност”. Това мога да направя на този адрес. За да може адекватно да се обърне внимание на сигнала ми, добре би било да спазя реквизитите на жалбата, посочени изчерпателно от “Център за градска мобилност”.

* ВАЖНО! Задължението на водача на превозното средство да продава билети автоматично отпада, ако в последното има автомат за издаване на билети. Такива автомати има в тролеите и трамваите. Така че ако в тролей или трамвай водачът на превозното средство няма билети (но в него има автомат за билети) и аз се возя без билет въпреки това, то аз си нося виновна отговорност за неизпълнение на моето задължение да си закупя билет.

Но ако автоматът е счупен/развален или просто по някакви причини не работи и аз не мога да получа от него билет, задължението на водача да продава билети, си остава в сила и ако той няма, отново влизаме в горната хипотеза, в която неизпълнението на задължението ми да имам редовен превозен документ не е по моя вина, а е следствие неизпълнение служебните задължения на шофьора.

Искат да ме глобят! Правата ми.

Длъжностните лица – контрольори по редовността на пътниците – са длъжни да се легитимират със служебна карта по образец.  В противен случай не могат да ме глобят.

За нетаксуван багаж, велосипед, домашен любимец също се закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольора.

При заплащане на глобата ми се издава редовен превозен документ, който ми позволява да продължа пъруването си в същото превозно средство.

Ако обаче откажа да заплатя, контролата ме заставя да сляза на следващата спирка, където ми се съставя акт за административно нарушение. Той е административен акт и има същите характеристики като актовете, които съставят КАТ на шофьорите за нарушение по смисъла на Закон за движение по пътищата.

Ако се ползвам от електронна карта и откажа да закупя билет от контролата, картата ми се блокира до плащане на съответната сума. Ако например се храня на спирка на метрото (действие, забранено ми от закона), контрола по редовността на пътниците има правомощието при отказа ми да заплатя глобата си на момента, респ. до момента на заплащане на глобата от моя страна в Центъра за градска мобилност, да ми блокира картата за превоз (това онзначава, че до заплащане на необходимата сума, аз няма да мога дори да заредя картата). Ако пък ме хванат да се возя с блокиран превозен документ, ми се съставя акт за административно нарушение.

Контрольорите по редовността на пътниците имат правомощията да съставят актове за установено адинистративно нарушение! Това означава, че не е необходимо да идва полицай, който да ми състави акт. От друга страна, в помощ на контролата, може да присъства и полиция по време на проверките.

Както при всяко административно нарушение, и тук длъжностните лица съставят акт за нарушението. Този акт може да се обжалва по административен ред (това оспорване не изисква заплащането на каквито и да е такси от моя страна). Оспорва се пред непосредствено по-горестоящия орган, който има правомощието да отмени съставения ми акт.

Ако не обжалвам акта по административен ред, мога да обжалвам самото наказателно постановление, което е документ, който установява колко и на кого дължа. Той се съставя на база административен акт. Наказателното постановление може да се оспорва само по съдебен ред след съответното заплащане на съдебните разноски, които са около 10 лв. На самото наказателно постановление следва да пише в какъв срок и пред кой орган следва да обжалвам. Ако “случайно” този реквизит на акта е пропуснат или объркан, сроковете ми за обжалване автоматично се удължават до 2 или 6 месеца.

По-обстойна информация за обжалването на акта  ще намеря конкретно в “Съставиха ми акт. Какви са правата ми?”

Глобите в наказателното постановление са между 200 и 300 лв.

Има два начина за редовно превозване в градски транспорт – билет и абонаментна карта.Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците, където линиите имат един и същ маршрут и общи спирки! Това включва и спирките в рамките на едно кръстовище. Тази разпоредба важи и в случаите, когато има временна организация на движението ПО ЗАМЕСТВАЩИТЕ ЛИНИИ.

За неизползван от мен временно или частично превозен документ получавам правото да го върна и да получа обратно парите си в следните няколко случая: промяна на местожителство или местоработатата ми; ако се разболея за повече от 10 работни дни; смърт; изменение на маршрута на линията за повече от 7 дни или при цялостното й закриване. Ако обаче поискам промяна на маршрута на картата си (предсрочно) без обективни причини, дължа заплащането на 5 лв.

За Багажа в превозното средство:

Ако имам редовен превозен документ, имам право да превозвам безплатно в превозното средство до два броя ръчен багаж (вкл. музикални инструменти) с рамер в сбор до 140 см. от трите измерения (височина, широчина, дължина) на всеки от багажите. (NB! Не мога да бъда глобен, ако размерът на багажа не бъде измерен с измервателен уред!)

Всеки багаж с по-големи размери се таксува с отделен билет, като таксуването става на пакет (Глобата също става на пакет).

Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно детска количка с дете или количка за лице с увреждане!  За сметка на това обаче количка без дете или лице с увреждане се таксува с отделен билет.

Превозването на Велосипед е разрешено целодневно само по линиите на метрото и само в почивни/ празнични дни (в делничните дни може да се превози велосипед само след 21:00 ч.) и само след отделно закупуване на билет за велосипеда. Допълнително изискване за велосипеда е той да бъде във вид, който не замърсява превозното средство. Велосипедистът е задължен да се качва и слиза от последния вагон на метро-влаковете.

За превозването на Куче домашен любимец в градски транспорт:

Разрешено е и превозването на куче домашен любимец,в случай че са изпълнени следните изисквания: кучето да е регистрирано съгласно нормативната уредба; аз като собственик на кучето да нося регистрационните му документи или електронна карта; и разбира се, да закупя и валидирам билетче за кучето.

При съвместно пътуване на куче и собственика му, последният е длъжен да държи любимеца си на къс неразтеглив повод и кучето заедно с това да е с намордник. Друга опция за любителите на животните е да ги пренасят в транспортен кафез.

При поискване от контрольор собственикът на куче домашен любимец е длъжен да предостави документите на кучето.

За превозването на Куче водач на незрящи хора в градски транспорт:

Безплатно в градския транспорт пътуват кучетата водачи на незрящи хора. Безплатно пътуват и кучетата в процес на обучение, също както и техният обучител след предоставяне на ветеринарно-медицинаски паспорт на кучето, както и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.

Други домашни любимци могат да се возят с мен в градския транспорт, ако  не създават опасност от причиняване на травма или увреждане и ако не представляват заплаха за останалите пътници. Не мога да ги поставям на седалките на превозното средство. Котка или друг малък бозайник мога да нося в клетка или кутия с до 140 см. сбор на трите измерения на съда.

Какво не се допуска за превоз в градски транспорт:

Лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство (напр. лица в превъзбудено състояние; лица, носещи хладни оръжия, като напр. нож/ пистолет, палка).

Лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество.

Лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни.

Вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство.

Запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала.

Предмети, превозът на които е забранен със закон (напр. нерегистрирани оръжия,  наркотични вещества и т.н.).

Предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците.

Живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци.

 

Какво е забранено на пътниците в градски транспорт София?

Да се качват или слизат от превозното средство: когато превозното средство е все още в движение; преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство.

Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите.

Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение.

Да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.

Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници.

Да замърсяват и повреждат превозните средства и апаратите за таксуване.

С действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници.

Да извършват търговска, рекламна и религиозна дейност, както и да просят и събират дарения.

Да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите (В този случай също подлежа на глоба! Т.е. не следва да се учудвам, ако бъда глобен “само защото” дъвча сандвич на перона на метрото – ЗАБРАНЕНО Е!).

Да преотстъпват превозния си документ на други лица.

Да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство.

Да преминават под или над турникетите в станциите на метрото без валидиране на превозен документ.

Да преминават ограничителната линия на перона в метростанциите, освен в случаите на качване и слизане от метровлака.

Да слизат на релсите в метротунелите, да влизат в тях или други пространства с ограничен достъп за технически персонал.

Да влизат в метростанция, когато тя е затворена за пътници.

Нередовен пътник!

За нередовен се приема пътникът, когато превозните му документи не са валидирани (валидиран документ е напр. продупчено билетче, както и чекирана ел. карта за превоз в трамваи и тролеи), оригинални или персонални (т.е. принадлежат на някой друг).

Източник: http://pravatami.bg

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар