Сряда, 19 Декември 2018
Сряда, 19 Декември 2018

Активите на пенсионните фондове вече са близо 12,4 млрд. лева

Активите на пенсионните фондове вече са близо 12,4 млрд. лева

В средата на ноември бяха обнародвани законовите промени, с които се затяга контролът върху инвестициите на пенсионните дружества

Частните пенсионни дружества вече управляват близо 12,4 млрд. лв., като за 1 година активите им са се увеличили с почти 2 млрд. лв. Това сочат последните данни на Комисията за финансов надзор към края на септември.

Само универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват най-много хора - всички работещи в масовата трета категория труд, родени след 1959 г., са минали вече 10 млрд. лв. За сравнение към края на м.г. активите на деветте универсални пенсионни фонда бяха 8,9 млрд. лв.

В средата на ноември бяха обнародвани законовите промени, с които се затяга контролът върху инвестициите на пенсионните дружества, като се разшири и дефиницията за свързани лица. Инвестициите в свързани лица са забранени, но досега в КСО не бяха изброени всички хипотези за тях. Сега пенсионните дружества имат срок до ноември 2018 г. да преразгледат инвестициите си според новите правила.

Според данните на КФН средната сума за втора пенсия, която е натрупана по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните фондове, е 2792 лв. към края на септември. Миналогодишния септември средната натрупана сума бе с 379 лв. по-малка. Реалните суми за всеки осигурен зависят изключително от това на какви доходи се осигурява човек и колко дълго и често е правил вноски, но все пак обобщените от КФН данни дават общата картина. В универсалните фондове има над 3,6 млн. партиди.

Разбивката на тези данни според възрастта на осигурените показва, че хората в предпенсионна възраст, които ще са първите с държавна и частна пенсия, имат средно по 3527 лв. Това са работещите на възраст 55-59 години, като близо 276 хил. са техните индивидуални партиди. Сумите по тях са се увеличили за една година със средно 474 лв. Тревожното за тях обаче е, че всъщност в закона не е уредена фазата на изплащането на вторите пенсии, което ще започне масово през 2021-2022 година. Поредно правителство обещава да разпише правилата, за да може и самите фондове да се подготвят със съответните резерви. И за поредна година срокът за законовите промени е краят на годината. В същото време парламентът прие промени в Кодекса за социално осигуряване, с които даде нова отсрочка за хората в предпенсионна възраст да прехвърлят втората си пенсия в НОИ. По принцип хората, на които им остават до пет години, преди да навършат пенсионна възраст, имат право да прехвърлят еднократно втората си пенсия в НОИ и да получават само държавната пенсия. Това обаче означава, че този срок вече е изтекъл за жените, навършили 56-57 г. С последните промени всички могат да се прехвърлят от универсален фонд в НОИ, независимо на колко са години, до края на 2018 г., пише Сега.

В професионалните фондове, където се осигуряват хората от първа и втора категория труд, има над 282 хил. партиди. Средната сума по тях е стигнала 3647 лв. В третия стълб - доброволните пенсионни фондове, вече има над 611 хил. партиди. Средната сума, която тези хора доброволно са решили да пестят за старини, е 1647 лв.

Макар да увеличават значително активите си, пенсионните дружества отчитат по-ниска печалба към края на септември, сочат данните на КФН. Нетният им финансов резултат тази година е 56,7 млн. лв., а година по-рано е бил 60,5 млн. лв. Две от деветте пенсионни дружества дори са на лека загуба. Намалението на печалбата на всички общо се дължи на това, че разходите на дружествата са се увеличили, а приходите от собствената им дейност са намалели. От такси и удръжки фондовете продължават да печелят все повече - към септември по това перо са спечелили с почти 11 млн. лв. повече от миналата година, или общо почти 115 млн. лв. за деветмесечието. Приходите от управление на собствените им средства са намалели с около 800 хил. лв. до 14,8 млн. лв.

 

Оставете коментар