Сряда, 19 Декември 2018
Сряда, 19 Декември 2018

Над 98% от автомобилите са вече с ”Гражданска отговорност”

Над 98% от автомобилите са вече с ”Гражданска отговорност”

Над 98 процента от автомобилите в България вече с редовна застраховка "Гражданска отговорност"

Това съобщи пред журналисти днес Ралица Агайн, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, по време на публичния отчет на институцията. 

По думите й, хората сключват тази задължителна застрахова, защото МВР вече може да отрегистрира колите, които я нямат. 

В отговор на журналистически въпрос Ралица Агайн-Гури обясни, че очаква до края на декември международният консултант по системата бонус-малус да представи своя доклад. След това ще започне подготовката на съответната Наредба за въвеждане на системата, която ще бъде подложена на широко обществено обсъждане. Нейното приемане зависи именно от това обсъждане. 

Владимир Савов, член на КФН, посочи, че около 90 процента от жалбите са свързани с автомобилните застраховки, най-вече с размера на плащаните обезщетения. КФН не може да се произнася по размера на обезщетенията, те са предмет на гражданското право, ние можем само да проверим дали застрахователните компании спазват нормативната уредба, каза Савов. Препращаме недоволните клиенти към помирителните комисии на Комисиите за защита на потребителите и към съда за решаване на подобни спорове, каза още той. 

Комисията за финансов надзор осъществява контрол върху активи на стойност 28,7 млрд. лева, посочи Карина Караиванова, председател на надзорния орган. 

Запитана за позицията на КФН относно спор за обезщетения между бюро "Зелена карта" и две български компании, Караиванова заяви, че Комисията има своите механизми за въздействие и няма да позволи да се нарушава Кодексът за застраховането. 

Караиванова съобщи, че КФН ще обяви новите, по-високи възнаграждения за своите членове, но това ще стане след влизането в сила на новия закон за КФН. Очаква се тези възнаграждения, по примера на БНБ, да са съизмерими със заплатите в дружествата, които Комисията контролира.

Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор, заяви, че много голям брой български граждани зависят от действията на ръководеното от нея управление, като активите на пенсионните фондове са надхвърлили 12 милиарда лева. Тя обеща широк диалог с бизнеса с цел утвърждаване на добрите бизнес практики. 

Бойко Атанасов, заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, също залага на диалог с индустрията. Основната задача пред неговото управление е защита на интересите на инвеститорите. Той предвижда и модернизиране и електронизиране на административните услуги. 

„Ще засилим аналитичната функция“, обеща членът на КФН Владимир Савов, който отговаря за защитата на потребителите. Нараства броят на подадените жалби в КФН, като основен дял заемат оплакванията от застрахователи. 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар