Сряда, 19 Декември 2018
Сряда, 19 Декември 2018

Министерството на здравеопазването ще отпусне 28,5 млв. на общинските болници

Министерството на здравеопазването ще отпусне 28,5 млв. на общинските болници

Средствата се предоставят по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г.

Министерството на здравеопазването ще отпусне 28.5 млн.лв. за дейности, извършвани от общинските болници през 2018 г., съобщиха от пресслужбата на МЗ.

Средствата се предоставят по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г.

Със сумата ще бъдат финансирани дейности по оказване на спешна медицинска помощ, дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната; дейности, свързани с медицинската експертиза и др.

Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, което е над 83 на сто от всички общински лечебни заведения на територията на страната.

Извън методиката, здравното ведомство няма право да отпуска целеви субсидии, защото това би попаднало в графа "нерегламентирана държавна помощ", за което страната ни ще бъде санкционирана от Европейската комисия, припомниха от пресслужбата.

Кметовете и общинските съвети ще бъдат запознати с мерките за оздравяване на държавните болници, за да ги ползват като отправна точка за оздравяване на изпадналите в тежко финансово състояние техни лечебни заведения. Окончателното решение за преструктуриране обаче е право на собственика - съответните общини.

В рамките на преговорите за Национален рамков договор ще се преразгледат клиничните пътеки, по които работят общинските болници, като същевременно МЗ актуализира и медицинските стандарти. По този начин на общинските болници ще бъде дадена възможността да извършват дейността си в условията на финансова стабилност и предвидимост.

Към 30 септември 2017 г. функциониращите общински болници са 121, като общо задълженията им са 100.270 млн. лв., а просрочените - 44.178 млн. лв.

 

Оставете коментар