Сряда, 21 Ноември 2018
Сряда, 21 Ноември 2018

БНБ предупреди банките да внимават с кредитите за имоти

БНБ предупреди банките да внимават с кредитите за имоти

Средата обаче оставала относително благоприятна

Към края на септември 2017 г. отчетеният капитал, който превишава регулаторното изискване от 8%, покрива изцяло размера на нетните необслужвани кредити в банковата система, отчете Българската народна банка (БНБ) в тримесечното си издание „Банките в България”.

В централната банка преценяват, че през третото тримесечие на миналата година в балансите на банките все още присъства остатъчен кредитен риск, който ангажира част от натрупаните капиталови буфери.

Този проблем се проявява в различна степен при отделните кредитни институции, най-вече заради различните дялове на необслужваните кредити от общите, пресмятат експертите на БНБ.

Наред с действията по постепенното намаляване на тези експозиции, очакването е кредитните институции да се придържат към консервативно ниво на кредитните си стандарти в условията на промяна на икономическия цикъл и при наблюдаваната тенденция към нарастване на цената на недвижимите имоти.

Специалистите предупреждават, че предизвикателство за банките е да ограничат риска от отпускането на нови кредити за икономически сектори и агенти, чието ниво на задлъжнялост е свързано и с капацитета им да обслужват своите задължения.

 

Благоприятни перспективи пред банковата система

През последните месеци българската банкова система продължава да оперира в сравнително благоприятна среда. Това създава възможности за оптимизация на балансите и бизнес стратегиите на кредитните институции, включително за редуциране на нивото на необслужваните кредити, както и за активизиране на финансовото посредничество, коментират в БНБ.

Подобряването на перспективите пред стопанската конюнктура и икономическата активност в България и еврозоната се очаква да допринесе за съживяване на търсенето и предлагането на кредити, което при запазване на консервативния рисков толеранс може да се отрази благоприятно върху финансовите резултати на банките.

В БНБ пресмятат, че постигнатата от банковата система доходност в края на третото тримесечие остава на сравнително високо равнище за разлика от повечето страни от ЕС.

Независимо от това, едно от предизвикателствата пред българската банкова система е да се ограничи неравномерното разпределение на показателите за доходност сред отделните кредитни институции, пише в анализа. През последните месеци върху показателите влияят както средата на ниски лихвени равнища, така и предприетите действия по управление на кредитния риск.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар