Понеделник, 10 Декември 2018
Понеделник, 10 Декември 2018

Все повече граждани обжалват актове на КАТ и НАП

Все повече граждани обжалват актове на КАТ и НАП

Налице за поредна година е намаление при групата дела, включваща исковете за установяване на недължимост на парични суми, насочени към доставчиците на битови и телекомуникационни услуги

Все повече граждани и юридически лица обжалват активно пред съда наложените им актове от органи като КАТ, НАП, Инспекция по труда, Автомобилна администрация, Комисия за защита на потребителите, Агенциите „Държавна финансова инспекция“ и др. Това обясни Силвия Обрешкова – ръководител на Наказателното отделение във Варненския районен съд като се позова на данни за миналата година.

Налице за поредна година е намаление при групата дела, включваща исковете за установяване на недължимост на парични суми, насочени към доставчиците на битови и телекомуникационни услуги, като основната част са делата срещу доставчика на ел.енергия. 976 са образуваните дела от този вид, при средно по около 1400 през предходните две години.

Посоченото намаление се дължи преди всичко на по-малкото заведени искове срещу доставчика на електроенергия, след приемане от ДКЕВР/КЕВР/ в края на 2013 г. на правила за измерване на количеството електрическа енергия, позволяващи извършване на корекции на потребена ел.енергия за минал период.

При исковете по Кодекса на труда има ръст с 30 броя. Делата сега са 335, като се забелязва спад единствено при заведените искове за отмяна на уволнение и дисциплинарни наказания. Сега тези искове са 85 при 101 за предходната година. Делата за домашно насилие са еднакъв брой с регистрираните през миналия отчетен период – 216.

При бракоразводните дела няма съществена динамика. Малко над 800 общо са постъпилите дела за разтрогване на брак. От тях с около 18% повече са разводите по взаимно съгласие, докато делата за развод и недействителност на брака леко намаляват.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар