Събота, 15 Декември 2018
Събота, 15 Декември 2018

Окончателно приеха Закона срещу прането на пари

Окончателно приеха Закона срещу прането на пари

Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене.

Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива, свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/. Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.

За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми. 

Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.

Според текстовете от закона, приети миналата седмица, част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация, съхраняване на събраните и изготвените за целите на закона документи, данни и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, обмен на информация и взаимодействие между дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави. 

Част от мерките са задължителни за БНБ, кредитните институции, финансовите институции, обменните бюра, застрахователи, министри и кметове при сключване на концесионни договори, политическите партии, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, органите на НАП, митническите органи и др. 

Свързани статии (по етикет)

  • До тялото на шефа на КАТ-Казанлък, намерени пачки и незаконен револвер

    На около 30-40 метра от простреляното тяло на началника на КАТ-Казанлък Тодор Николов са открити 4-5 пачки с банкноти български левове с различен номинал между 100 и 20 лева, както и револвер в кожен кобур, най-вероятно незаконен и кутийки с боеприпаси за него.

  • Нов Закон за кадастъра ще облекчи дейността

    Петя Аврамова информира още, че в процес на изработване е нова концепция за обслужване на потребителите на кадастрална информация като ще има тристепенна система на контрол и санкции, които ще се налагат на служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

  • Приеха Закона за личната помощ

    Парламентът прие Закона за личната помощ на второ четене, а майките на балкона в пленарната зала се прегръщаха помежду си и заедно с омбудсмана Мая Манолова. 

Оставете коментар