ВАС отхвърли жалба на Весерин Марешки и на Коалиция Воля - Българските родолюбци срещу решение на ЦИК за спиране разпространението на 300 хил. брошури.

Решението на ЦИК е от 11 май. С него е постановено да бъде спряно разпространението на 300 000 броя брошури със заглавие "Аптеки Марешки" от коалиция "ВОЛЯ -Българските Родолюбци" и Веселин Марешки, кандидат за евродепутат.

Съдът отбелязва, че в разпространените брошури, представляващи агитационни материали, не се съдържат информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Тази информация трябва задължително да заема не по-малко от 10 % от лицевата площ (корицата на брошурата) на агитационния материал и да е разположена в обособено поле.

Липсата на визираната задължителна информация е съществено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс