Четвъртък, 19 Септември 2019
Четвъртък, 19 Септември 2019
Проучване: Следващият главен прокурор трябва да е над 50 г., от гилдията и отличник от СУ

Проучване: Следващият главен прокурор трябва да е над 50 г., от гилдията и отличник от СУ

Това посочва Европейския институт за стратегии и анализи (EISA) към Европейската Лига за Икономическо Сътрудничество в Брюксел

Какъв трябва да е следващият главен прокурор измери Европейския институт за стратегии и анализи (EISA) към Европейската Лига за Икономическо Сътрудничество в Брюксел. Бранимир Ботев заема поста изпълнителен директор и разкрива любопитно проучване на центъра около избора на следващ главен прокурор. 

Припомняме, че в края на 2016 г. Европейския институт за стратегии и анализи (EISA) излезе със задълбочено изследване за съдебната ни система. Това изследване беше представено пред Европейската комисия, Венецианската комисия, Европейската Лига за Икономическо Сътрудничество и др. европейски институции. В България EISA  даде специална пресконференция пред посланици, беше и говорителя на ВСС Ясен Тодоров, и след това последва най-положителния мониторингов доклад за България.

"Радваме се, че изследването и аналитичния доклад към него е повлиял за една по-реалистична оценка за работата на българската съдебна система. Всъщност това беше първия случай, в който независим аналитичен център като EISA цялостно представително изследване за съдебната реформа и съдебната система. И в Брюксел имаха възможност да получат една по-детайлна картина. До този момент основен източник на информация за Европа беше изпратеният съветник по механизма за сътрудничество и проверка, който 10 години беше несменяем в България", заяви Бранимир Ботев. 

На въпрос дали става дума за Юри Тавание, той казва: "Не мога да коментирам източниците за набиране на информация при писане на мониторинговия доклад, но най-вероятно г-н Тавание е бил един от тях. Неговият мандат беше прекратен. Мисля, че Комисията ясно е осъзнала необходимостта от ползване на максимално широк кръг компетентни източници за информация и в този смисъл изследването на EISA беше първото по рода си като представителност и задълбоченост.

Обществото отчетливо определя като най-голяма опасност пред съдебната система намесата на политическите партии и политиците върху работата й. Близо 2/3 от българските граждани посочват това като основен проблем. Същевременно над половината от включените в изследването български граждани посочват, че подобряването на работата на съдебната система зависи най-вече от работата на хората в нея, съдии и прокурори, т.е. промяната към по-добро трябва да дойде отвътре, чрез спазване на професионалните критерии. Съдебната система прилагана в Германия е възприета от българите като най-желан модел, който да се приложи и у нас.

Интересно е, че румънския модел е оценен като положителен от само 13.9% от българите и е на 4-то място в техния избор", коментира експертът. Той не пожела да разкрие пълния обем от данни, на които според проучването трябва да отговаря следващият главен прокурор, но загатна, че трябва да е мъж.

"До завършване на аналитичния доклад и изпращането му в Брюксел не мога да давам подробности, но резултатите са повече от интересни. Ще открехна завесата като кажа само, че в очакванията на българските граждани новият Главен прокурор има ясно очертан профил: мъж с дълъг професионален стаж и опит (очакването е за над 25 г. юридически стаж), завършил Правния факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с успех много добър-отличен, който да е излъчен от професионалната гилдия (съдии и прокурори). С изключително ниско доверие се ползва възможността бъдещия Главен прокурор да бъде излъчен от партийните листи през правителството или парламента. Едва 1.8% от хората считат, че бъдещия Главен прокурор ще се справя по-добре в работата си, ако идва от министерско кресло или от депутатската банка. Докато 61.6% категорично биха подкрепили Главен прокурор, който е имал кариерно развитие като съдия или прокурор и идва от съдебната система. Спирам дотук за изчерпателните резултати от изследването EISA ще организира специална пресконференция.

"Оценката я дават хората и за Главния прокурор, и за КПКОНПИ изследването се опитва максимално прецизно да отрази тази оценка и да изследва причините за одобренията и не одобренията и факторите, които влияят", заяви Ботев.

Оставете коментар