Сряда, 24 Юли 2019
Сряда, 24 Юли 2019
Eксперти на РИОСВ - Варна незабавно са извършили проверка по постъпил сигнал за разораване на дюни в КК „Камчия“

Eксперти на РИОСВ - Варна незабавно са извършили проверка по постъпил сигнал за разораване на дюни в КК „Камчия“

Установено е, че на плажната ивица - в района на местност „Бункера“, на територия с приблизителна обща площ около 1,7 дка, има следи от преминаване на превозно средство и отъпкване на единична сухолюбива растителност. По време на проверката на терен не е установена техника и извършване на дейности

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Нено Димов експерти на РИОСВ - Варна незабавно са извършили проверка по постъпил сигнал за разораване на дюни в КК „Камчия“. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Установено е, че на плажната ивица - в района на местност „Бункера“, на територия с приблизителна обща площ около 1,7 дка, има следи от преминаване на превозно средство и отъпкване на единична сухолюбива растителност. По време на проверката на терен не е установена техника и извършване на дейности.

Предприети са действия за изясняване на обстоятелствата, снети са координати на засегнатата територия и е поискана информация от Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна за наличие на дюни. За случая е уведомена Окръжна прокуратура - Варна и е информирано Министерството на туризма.

Winbet - най-голямо разнообразие от пазари! (18+)

След направена проверка в Регистъра на защитените природни обекти в териториалния обхват на РИОСВ - Варна и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, е установено, че гореописаната територия не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но частично попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата“, обявена със Заповед № РД-127/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Същевременно по друг случай, при който при планова проверка на 17 юни 2019 г. в защитена местност „Лонгоза“ бяха установени незаконни изкопни дейности със специализирана техника в коритото и по устието на река Камчия, беше установен извършителят и му беше връчен акт за установяване на административно нарушение. С цел възстановяване на засегнатите природни местообитания както и естествения облик на защитена местност „Лонгоза“ днес РИОСВ - Варна издаде предписание на извършителя да премахне новообразуваната дига от пясък и каменни блокове (парчета, късове), която възпрепятства естественото оттичане на река Камчия.

Защитена местност „Лонгоза“ е бивша буферна зона около резервата „Камчия“ и попада в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ - „Камчия“, определена съгласно Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и „Комплекс Камчия“, определена съгласно Директива за опазване на дивите птици.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар