Събота, 07 Декември 2019

ndt banner2

Събота, 07 Декември 2019
АПИ: Няма монопол при доставчиците на тол услуги

АПИ: Няма монопол при доставчиците на тол услуги

Не отговаря на истината твърдението за монопол при доставчиците на тол услуги. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с постъпили запитвания от медии заради публикация във в. „Сега“.

АПИ е сключила при Общи условия, еднакви за всички кандидати, договори за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси с три доставчика. И трите дружества желаят да предлагат електронни винетки и да предоставят услуга по събиране на тол такси. Оперативна съвместимост с електронната система за събиране на пътни такси на база време (електронна винетка) са постигнали две от дружествата и чрез своите партньори в търговската мрежа продават електронни винетки.

Системата за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – ТОЛ, ще бъде отворена за оперативно интегриране на националните доставчици на услуги след промяна на Общите условия на база синхронизираната с промените в Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.) нормативна уредба.

До момента нито един от трите национални доставчика, които имат договори с АПИ и за предоставяне на тол услуги, не е преминал процедура за доказване на оперативна съвместимост с електронната система за събиране на тол такси.

Не отговаря на истината и твърдението, че доставчиците на услуги ще изчисляват дължимата тол такса на тежкотоварните автомобили с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Това ще се прави от Националното тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“.

През месец юни на пресконференция бяха показани т.нар. елки на тола, които ще изчисляват дължимите тол такси. Доставчиците на декларирани (GPS) данни ще предават на националните доставчици на услуги данни за географското позициониране на своите клиенти, като националните доставчици само ще ги обработват със съответния софтуер и ще ги превръщат в т.нар. тол декларации.

Winbet - на един клик разстояние! (18+)

Тол декларациите (информация по кои точно тол сегменти от пътя се е движило съответното превозно средство) ще се подават на Националното тол управление (НТУ), което ще пресметне дължимата тол такса и ще върне информация със сметката на доставчика на услуги. Регистрацията на доставчици на декларирани (GPS) данни е обвързана със синхронизиране на нормативната уредба с промените в Закона за пътищата.

По повод „поредният парадокс е какво ще правят над 900 служители, които ще бъдат наети „поетапно“ в Националното тол звено, след като системата е електронна“ и „по какъв начин „контрольорите“ ще се включат в проверките за платена тол такса на камионите“, уточняваме, че към 19.09.2019 г. в НТУ са назначени 677 служители, от които 597 в сектор „Контрол и правоприлагане“, съобщават от АПИ.

На база на контролната функция, която тези служители осъществяват ежедневно, са събрани 3 734 153, 43 лв. от компенсаторни такси. Продадените до момента електронни винетки са на стойност 326 079 369 лв. Дейността на Националното тол управление се фокусира върху контролната функция на държавата по отношение на събирането на пътни такси и оперирането на Електронната система за събиране на пътни такси.

НТУ осъществява систематичен контрол не само над потребителите на пътя, но и върху доставчиците на услуги по събиране на пътни такси. Те ще бъдат задължени до два часа след засичане на съответното превозно средство от контролните рамки да предоставят на НТУ т.нар. тол декларации.

НТУ има последваща контролна функция да я валидира и да изчисли дължимата тол такса. Дейността на доставчиците на услуги ще бъде контролирана на база на обективни критерии, които ще бъдат заложени в Общите условия.

Ако в продължение на определен период от време, доставчик на услуга по събиране на пътни такси има лоши показатели за обслужване, се предвижда АПИ да има право да го дерегистрира от регистъра на националните или европейски доставчици на услуги. Ще бъде дадено достатъчно време на неговите клиенти да изберат други форми на таксуване.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар