Петък, 17 Януари 2020

ndt banner2

Петък, 17 Януари 2020
Промени в правилника за ТЕЛК: Без тесни специалисти в комисиите

Промени в правилника за ТЕЛК: Без тесни специалисти в комисиите

Отпада изискването в състава на ТЕЛК комисиите да има тесен специалист по заболяването на явяващия се. 

Това става ясно от решение на Министерския съвет, с което се изменя Правилникът за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Преди около месец съвета за тристранно сътрудничество даде принципната си подкрепа за промените, като само от АИКБ и КТ "Подкрепа" се въздържаха. Тогава Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" изрази несъгласието си, че отпада задължението в съставите на ТЕЛК да има медицински специалист по конкретното заболяване на лицето с увреждане, защото това щяло да доведе до даването на нереалистични оценки.

В решението от днес на кабинета е записано, че причините за предложената промяна в правилника са свързани с практически проблеми в неговото прилагане и някои несъответствия с други нормативни актове.

Практическите проблеми в прилагането на правилника се отнасят до организационни и кадрови въпроси в органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки на медицинските експертизи. Такива проблеми са: изискването в заседанията на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването; липсата на точен регламент за създаване на ТЕЛК и за промяна в състава на ТЕЛК. Също така затруднения в начина на определяне на броя и профила на специализираните състави на НЕЛК; изискването в регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) да работят само лекари с призната медицинска специалност или с не по-малко от 5 години стаж по медицина; липса на образци за някои основни документи; неефективен механизъм в процедурата на обжалване на експертните решения на ТЕЛК, свързан с връщането им от Националната експертна лекарска комисия за ново разглеждане; невъзможност документите за явяване пред ТЕЛК да се подават от упълномощени лица и други, съобщават от правителствената информационна служба.

Според решението с промените се създават процедури, които максимално улесняват хората с увреждания и органите на медицинската експертиза и се осигурява информационна база данни, която ще се ползва от всички заинтересовани страни.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner