Понеделник, 17 Февруари 2020

ndt banner2

Понеделник, 17 Февруари 2020

„Напоителни системи“: Има достатъчно вода за новия поливен сезон

„Напоителни системи“: Има достатъчно вода за новия поливен сезон

Няма основания за притеснения на земеделските производители – водата за напояване няма да поскъпва

Водата за напояване се запазва такава, каквато е. Няма да има поскъпване, уверява Снежина Динева – директор на „Напоителни системи“.

„Всички язовири, които доставят вода за питейно-битово водоснабдяване и се стопанисват от „Напоителни системи“, разполагат с 30% и над 30% воден ресурс от общия си обем. Няма констатирани нарушения по техническото състояние на тези водни басейни“, уточни тя.

Снежина Динева е директор на „Напоителни системи” вече трета година. Справка в Търговския регистър показва в този период само положителен финансов резултат, предвид 10-годишния предишен период на загуба.

Winbet - на един клик разстояние! (18+)

В момента държавното предприятие има достатъчно резерв за провеждане на напоителен сезон 2020, като по този начин от „Напоителни системи” се стараят да отговорят на двата основни принципа, заложени в европейската Рамкова директива на водите – за ефективно използване на водния ресурс и стабилитет на напоителната система.

Всичко това се случва на фона на продължителната суша, водната криза в Перник и някои пресушени язовири.

Тази година „Напоителни системи“ ще кандидатства по мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която се очаква да бъде отворена в началото на този месец.

Така ще можем да направим дългоочакваната рехабилитация на голяма част от хидромелиоративната структура на главните напоителни канали. Това ще доведе до така нужната потенциална икономия на вода над 50%,  коментира Снежина Динева. Според нея това ще и позволи увеличаване на поливните площи и дори намаляване на цената на водата.

Очакваме да станем бенефициент по европрограмите, за да можем да направим дългоочакваната рехабилитация на по-голямата част от хидромелиоративната инфраструктура на главните и напоителни канали. Това ще ни доведе до икономия на вода над 50%, уверява шефката на „Напоителни системи”.

В тази насока искам да успокоя земеделските производители, че няма да имаме сътресение и не очакваме такова към днешна дата, оптимист е тя. 

По думите на Снежина Динева  всички язовири, които доставят вода за питейно-битово водоснабдяване и се стопанисват от „Напоителни системи“, разполагат с 30% и над 30% воден ресурс от общия си обем.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner