Понеделник, 24 Февруари 2020

ndt banner2

Понеделник, 24 Февруари 2020

Мотивите на БСП за вота на недоверие: Провалът на политиката за околната среда и водите е неоспорим!

Мотивите на БСП за вота на недоверие: Провалът на политиката за околната среда и водите е неоспорим!

ГЕРБ прие стратегия, че всичко е наред с водите. Кризата в Перник опровергава това!

В петък парламентът ще дебатира по мотивите на внесения в понеделник от БСП вот на недоверие към правителството на Бойко Борисов.

Мотивите на парламентаристите от БСП са над 40 страници и в тях социалистите посочват защо смятат за провал политиките на кабинета в управлението на водите, въздуха, отпадъците. 

„Провалът на политиката в областта на околната среда и водите е очевиден и неоспорим“, се казва в мотивите.
„Нямаме и никакво основание да считаме, че настоящото правителство има както волята, така и уменията за дълбоките промени, необходими за трайно решение на проблемите, свързани с опазването на околната среда. За периода на своето съществуване правителството „Борисов 3“ не е реализирало нито една реформа и очевидно е неспособно да се изправи пред сериозните предизвикателства на новото десетилетие. В този смисъл всяка минута, в която то остава на власт, е загуба на ценно време, през което България ще продължи да се обезлюдява, а тези, които все пак остават тук, ще са подложени на отровен въздух, замърсена вода и земя“, пише още в тях.

Ето и някои от основните аргументи на червените:

- Вече 10 години ВиК секторът е в състояние на системен колапс. Неизпълнен остана ангажиментът ни към ЕК към днешна дата загубите на вода да бъдат намалени до под 50%, а в следващите десетилетия – да се стопят до 20%.

- В Националната стратегия, в разработените три сценария за водното потребление и бъдещите нужди от вода, изводът е, че не се очаква трайна тенденция на недостиг на естествени повърхностни и подземни водни ресурси. Такъв извод се опровергава от ситуацията към днешна дата.

- За тези 10 години управляващите така и не можаха да разберат, че начинът, по който „усвояват“ средства за магистрали и саниране, при водните обекти задължително ще доведе до кризи, изразяващи се в редуване на безводия и наводнения.

- Липсата на политическа воля доведе до удавянето на водната реформа.

- В края на 2012 и началото на 2013 г. ЕК официално нотифицира България, че въз основа на проведен одит на ОП “Околна среда“ за периода 2010-2012 г. и във връзка с констатирани груби нарушения на европейския финансов регламент, на правилата на обществените поръчки, сливане на критерии за подбор и за избор на изпълнители, както и неравнопоставено третиране на различните участници в тръжните процедури, разплащанията по оперативната програма временно се замразяват до привеждането им в съответствие с европейските правила.

- Над 50% от средствата по “Околна среда” са заложени за големи проекти във водния сектор на населени места. На практика те все още не са стартирали, въпреки че преди три и повече години регионалното министерство обяви обществени поръчки за регионални прединвестиционни проучвания. Но и до днес не са обявени обществени поръчки за по-голямата част за строителни дейности - за над 1 млрд. лв., докато част от проучванията се бавят. А водните проекти са големи и тежки и традиционно поръчките по тях са свързани с обжалвания от участници, което допълнително ги забавя.

- Държавата продължава отказа си от дългосрочно решение за социална поносимост на цената на ВиК услугите чрез въвеждане на водни помощи. Високомерно и цинично се отхвърля ангажимента за държавно подпомагане на социално слабите домакинства за повишаване на достъпа до ВиК услуги и тяхното заплащане.

- Следите на 500 млн. лв., отпуснати през 2018 г. от бюджета на Държавната консолидационна компания за ремонт на язовири, не са ясни до момента.

- Стана известно, че над 400 изкуствени водоема се нуждаят от
спешен ремонт, като някои от тях са потенциално опасни. След близо 10 годишно управление на ГЕРБ за 113 язовира въобще не е ясно кой е собственик, съответно кой носи отговорност за състоянието им. С правителствено решение са определени 182 за ремонтиране, но към ноември 2019 г. няма нито един прехвърлен язовир на новото държавно предприятие.

- Няма разписани инструкции и указания, нито правилник за работа на асоциациите по водоснабдяване и канализация (АВИК) по чл. 198е и регистър, отговарящ на чл. 198т на Закона за водите. В някои асоциации няма необходимият брой хора, нито служители с необходимата експертиза.

- Няма работещ Висш консултативен съвет по водите според изискванията на чл. 9, ал. 3 от Закона за водите. Драстичният случай „Перник“ освен че е криминален по характер, е и неоспорим факт за хаоса с прехвърлени, отхвърлени и уж споделени отговорности.

- Българите плащат най-големи разходи за управление на отпадъците спрямо другите страни от региона при ниска ефективност и при щети за околната среда, и то без да събираме кумулативно плащанията по различните потоци отпадъци.

- Българските граждани плащат повече на глава от населението от жителите на Белгия, Англия или Нидерландия за почистване на площите за обществено ползване.

- Всъщност прикриването на данни, свързани с околната среда, цели прикриване на крупни икономически интереси, свързани с управлението на отпадъци в България. Аномалиите в управлението на отпадъците се дължат на икономически интереси, които не биха се реализирали без протекция от властта на най-високо ниво.

- Между 2012 и 2016 г. България е похарчила средно 0.62% на година от БВП за управление на отпадъците - най-високото ниво на разходи в ЕС. Харчим два пъти повече от Румъния и балтийските републики.

- През 2015 г. България статистически изпреварва държави като Финландия, Обединеното кралство и Люксембург в рециклирането на отпадъци от опаковки. Не е необходима особена експертиза при анализа на тези данни, за да разберем, че нещо в тях е фалшиво.

- Рециклирането „на хартия“ води до „сив“ сектор и мрежи от „кухи“ фирми, които генерират фалшив произход на отпадъци, изпълняват цели на организациите по оползотворяване, усвояват неправомерно паричен ресурс.

Пълният текст на мотивите може да видите ТУК

Източник: Epicenter.bg

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner