Четвъртък, 20 Февруари 2020

ndt banner2

Четвъртък, 20 Февруари 2020

Създаването на „Български ВиК холдинг“ще централизира отговорността за управление на ВиК дружествата

Създаването на „Български ВиК холдинг“ще централизира отговорността за управление на ВиК дружествата

Чрез създаването на „Български ВиК холдинг“ ще се постигне повече държава в управлението на този стратегически отрасъл, по-добра координация и контрол. Централизира се и отговорността за управлението на ВиК дружествата

Това каза в Народното събрание днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Аврамова бе категорична, че създаването на холдинга не предвижда бъдещо концесиониране на ВиК отрасъла. Тя обясни, че компанията, която ще бъде със 100 % държавно участие и с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, ще акумулира и преразпределя свободни парични потоци към дъщерните си дружества.

Целта е осигуряване на съфинансирането при изпълнението на инвестиционни проекти по оперативните програми. Предвижда се да формира и собствени приходи, като изпълнява строителна дейност. Ще изпълнява и общи за дружествата политики като осигуряване на доставки на електроенергия за нуждите на ВиК операторите, оказване на техническа помощ, консултации и предоставяне на гаранции.

Министърът посочи, че част от средствата ще бъдат влагани в нови довеждащи водопроводи за алтернативно водоснабдяване на част от населените места. Ще се търсят възможности за изграждане на нови язовири, което е наложително заради редуващите се периоди на интензивни валежи и трайни засушавания. За реализацията на тези инвестиционни проекти ще се разчита на високо квалифицирани специалисти. Има идея в рамките на холдинга да бъде създадена научно-аналитично звено, което да подпомага работата при взимането на управленски решения.

Чрез консолидация на доброволен принцип и сключване на договор с ВиК асоциация общинските оператори също могат да имат достъп до финансиране – както европейско, така и подпомагане от холдинга, каза още регионалният министър.

Петя Аврамова подчерта, че важна стъпка за развитието на отрасъла ще бъде Законът за ВиК, който трябва да бъде готов до април-май т.г. Той трябва да обедини в един документ отговорностите, дейностите и политиките, свързани със собствеността, изграждането, експлоатацията и стопанисването на ВиК мрежите и предоставяните услуги.

Целта е с него да се реализират действащи механизми за прилагане на социално подпомагане спрямо социално уязвимите потребители. Предвижда се да се промени методологията и принципът за формиране на цената на водата, като в нея се включи освен променлива част, зависеща от количеството на ползваните услуги, така и постоянна част, осигуряваща разходите на доставчика за гарантиране достъпа до тази услуга. Идеята ще бъде подложена на дискусия през следващите месеци.

Предвижда се законът да намали свръх регулирането в отрасъла, защото в момента дружествата работят по-скоро като „псевдо“ пазарни субекти. Те не могат да генерират приходи за покриване на разходите си и инвестиции през цената на услугата.

Министърът посочи, че огромната работа по модернизацията на водопреносните мрежи ще се извършва на територията на 15 области с ресурс от над 1,8 млрд. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. За пръв път инвестициите ще се извършват на база Регионални прединвестиционни проучвания, които показват реалните нужди по места и няма да са на парче. Вече 11 ВиК оператори имат договори на стойност над 1,020 млрд. лв., с реализацията на които услугата в отрасъла ще бъде подобрена.

Мерките, които се залагат, трябва да доведат до намаляване на средните загуби на вода до 48,8% през 2024 г., посочи регионалният министър и допълни, че е реалистично това да се случи. И сега има ВиК дружества, които работят добре и покриват заложените цели, подчерта Аврамова. Като пример тя посочи “ВиК”- Русе, “ВиК”- Видин; “ВиК”- Бургас; "ВиК"- Кърджали, както и "Софийска вода" АД. Това показва, че не само частните дружества могат да работят добре и да бъдат ефективни, а и държавните.

Министърът опроверга твърденията на опозицията за отчитаното в момента ниво на загуба на вода. Съгласно данните на КЕВР държавните дружества към 30.09.2019 г. са снижили загубите си до 58,93%, което включва както технически (течове в мрежата), така и търговски. Това са кражби на вода чрез байпаси, нерегламентирани отклонения, манипулиране на водомери и т. н., като решението на този проблем ще се търси със Закона за ВиК.

Петя Аврамова напомни, че средствата в предишния програмен период бяха с екологична насоченост. Инвестициите бяха основно за изграждане или рехабилитация на пречиствателни станции за отпадъчни води и канализация.

Кризата в Перник и проблемите на дружеството станаха повод за умишлено и целенасочено дискредитиране на целия отрасъл, коментира Петя Аврамова. Тя потвърди, че има проблеми. С нарушено водоснабдяване към момента са близо 137 хил. жители, в това число малко над 100 хил. души от област Перник. Има региони, в които немалко хора са в потенциална опасност от въвеждане на ограничение във водоподаването поради продължителното засушаване и липсата на валежи. Регионалният министър увери, че е създадена организация, директорите на ВиК дружествата да следят количествата вода във водоемите. Те са инструктирани да не се бавят и при необходимост спешно да предлагат на кметовете въвеждане на режим, защото когато се реагира навреме, кризата отминава с минимални неудобства за хората. 

Министърът отправи благодарност към всички, предложили експертна помощ и логистика за справяне с кризата в Перник. Тя посочи, че в последните месеци в МРРБ, Министерство на икономиката и кризисния щаб са направени необходимите експертни анализи и са проведени срещи с най-добрите експерти в бранша – хидролози, ВиК инженери, професори от БАН и Минно-геоложкия университет. Резултатите от непрекъсната работа по темата са налице. Предприети са както краткосрочни действия, така и дългосрочни. Решението, което беше намерено за Перник, не е политическо, а експертно, заяви Петя Аврамова.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner