Неделя, 19 Януари 2020

ndt banner2

Неделя, 19 Януари 2020
"Овергаз" : Нямаме задължения към "Газпром"

"Овергаз" : Нямаме задължения към "Газпром"

Компанията получила отказ от Балканския диспечерски център на заявката й за газ

„Овергаз Инк.” подчертава, че няма задължения с настъпил падеж към нито една институция, в това число и към „Газпром Експорт”. Това се посочва в позиция на компанията, изпратена до медиите във връзка с пресконференциите на изпълнителните директори на държавните енергийни дружества.

В нея изтъкват хронологията на следните факти:  „В съответствие с клаузите на договора между „Овергаз Инк.” и „Газпром Експорт” в предвидения срок са изпратени:
Годишна програма и заявка за необходимите количества природен газ (по тримесечия);
Открита е банкова гаранция в съответствие със заявените за доставка количества.
Всеки ден до Балканския диспечерски център се изпраща заявка за предстоящите три дни. Тази заявка е резултат на създадена практика, но не е предвидена в договора и не представлява договорно задължение.

Затова „Овергаз Инк.” не приема за официален изпратения от Центъра отговор с посочени нули за 1-ви януари 2016.

След получаването на този отговор от Балканския диспечерски център на 29 декември 2015 година „Овергаз Инк.” незабавно изпрати писмо (факс) до генералния директор на „Газпром Експорт” с искане за потвърждение на заявените за доставка количества природен газ.

За да избегне каквито и да са рискове за клиентите, без да дочака отговора на „Газпром Експорт”, ръководството на„Овергаз Инк” се свърза с представител на „Булгаргаз”, като го запозна с възникналата неочаквана ситуация и заяви, че ще се възползва от услугите му като обществен доставчик.

Фигурата на обществения доставчик съществува в Закона за енергетиката точно поради хипотезата за възникване на подобни ситуации. Това лицензионно задължение на „Булгаргаз” не предполага предварително известяване, тъй като газът в тръбите на „Булгартрансгаз” е повече от достатъчно. Известяването има за цел да предупреди всички участници по веригата, че заявителят от определен момент ще започне да консумира газ, който се явява собственост на обществения доставчик.

На 31 декември 2015 година след 17 часа, докато вървеше пресконференцията на министър-председателя и шефовете на държавните енергийни дружества, „Овергаз Инк.” получи отговор на писменото си запитване, с който служител на „Газпром Експорт” информира, че заявката не може да бъде изпълнена.

С това писмо „Овергаз Инк.” бе информирана, че „Газпром Експорт” е предприел действия за осигуряване на необходимите за нашите клиенти количества природен газ, но през „Булгаргаз”.

По повод подмятанията от страна на изпълнителните директори на БЕХ и „Булгартрансгаз” за очаквана коректност в плащанията „Овергаз Инк.” подчертава, че няма задължения с настъпил падеж към нито една институция, в това число и към „Газпром Експорт”. Още повече – нито една банка в цялата история на компанията не й е отказвала кредит, което е независима оценка за кредибилитета на дружеството”.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner