Четвъртък, 17 Януари 2019
Четвъртък, 17 Януари 2019

Харчим все повече за туризъм

Харчим все повече за туризъм

През миналата година за пътувания в страната и чужбина с цел туризъм българите са похарчили общо 1,28 млрд. лв.

Българите харчат все повече за туристически пътувания. Тенденцията е валидна както за пътуванията в страната, така и за тези зад граница.

През миналата година за пътувания в страната и чужбина с цел туризъм българите са похарчили общо 1,28 млрд. лв., показват обобщени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Почти 800 млн. лева са направените разходи за туристически пътувания в страната, а на 485 млн. лева възлизат разходите в чужбина, осъществени през 2016 г.

Разходите за професионални пътувани са били 108 млн. лв.

За последните осем години туризмът в България бележи устойчив ръст по всички параметри, отчетоха от Министерство на туризма и Националния статистически институт (НСИ) наскоро.

За периода 2009-2016 година приходите от туризъм са нараснали от 1,4 млрд. лева в началото на периода до 1,9 млрд. лева в края. Ръст е реализиран и по отношение на заетостта на базата, нощувките и туристите. За посочения осемгодишен период заетостта в хотелската база е нараснала значително – от 25 до близо 40 на сто.

Малко над 3,8 милиона са били българите, които са реализирали туристически пътувания през 2016 година. Превес имат пътуванията в страната - 83,4%, а 12,9% са пътувалите само в чужбина, 3,7% са реализирали пътуване и в страната, и в чужбина.

През 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел е бил 176 лева в страната, а в чужбина - 502 лева. В същото време разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 160 лева в страната и над 1000 лева в чужбина.

Друга очертаваща се тенденция показва, че българските хотели печелят повече от посещенията на чужденци, отколкото от нощувки на българи.

При пътуванията в страната миналата година за хотели са похарчени общо 373 млн. лв. Останалите разходи са за транспорт, храна и други, свързани с туристическите пътувания.

От общо 1,23 млрд. лв. годишни приходи от нощувки на хотелиерите 891 млн. лв. са приходите от чужденци - над два пъти повече от похарчените от българи пари за хотели.

И 2017 г. започна обещаващо за туристическия бранш. Посещенията на чуждестранни туристи в България през януари и февруари бележат ръст от 18,6% спрямо същия период на 2016 г. А записванията за лятото също са по-оптимистични от миналата година.

Оставете коментар