Сряда, 16 Януари 2019
Сряда, 16 Януари 2019

Над 10% ръст на вноса и износа към ЕС през 2017 година

Над 10% ръст на вноса и износа към ЕС през 2017 година

През 2017 година износът на България за ЕС е нараснал с 10.8% спрямо 2016 година и е в размер на 34 518.7 млн. лева.

Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) относно търговията на България с ЕС през 2017 година.

Основните търговски партньори на България от страните членки на ЕС са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция. Износът ни към тези страни формира 67.5% от целия ни износ за държавите, членки на Общността.

 

Снимка 345137
Източник: НСИ

В сравнение с 2016 година през 2017 година най-голям ръст при износа към ЕС е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (30.3%) и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (23.9%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (14.8%).

През 2017 година вносът на страната ни от ЕС се е увеличил с 11.2% спрямо предходната година и достига до 37 794.7 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

При вноса от ЕС за 2017 година спрямо 2016 година най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (45.6%). Намаление се наблюдава единствено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход)" (5.6%).

Предварителните данни на НСИ за търговията на България с трети страни за месец януари 2018 година отчитат спад при износа от страната ни и ръст на вноса.

В сравнение с месец януари 2017 година през януари 2018 година износът на страната ни за трети страни е намалял с 16.3% и възлиза на стойност 1 098.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Македония, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 57.3% от износа за трети страни.

 

Снимка 345140
Източник: НСИ
 
За същия период вносът на страната ни към трети страни се е увеличил с 15.9% и възлиза на стойност 1 829.2 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар