Събота, 19 Януари 2019
Събота, 19 Януари 2019

Нов модел за изчисляване на лихвите по левовите кредити влиза в сила от 1 юли

Нов модел за изчисляване на лихвите по левовите кредити влиза в сила от 1 юли

Индексът "СОФИБОР", който определя размера на лихвите по заемите, ще спре да съществува в сегашния си вид

Нови регулации ще влязат в сила в банковия сектор от началото на юли тази година, които сериозно ще повлияят на кредитния пазар в страната. Те са част от европейските директиви и регламенти, които бяха транспонирани в България с промените в Закона за платежните услуги и платежните системи през февруари 2018 г.

За да е по-сигурно обаче, управляващите планират изменения в още няколко норматива – в Закона за кредитните институции (ЗКИ) ще бъдат направени корекции, както и в Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). Всички промени отново са насочени към лихвените индекси или така наречените "бенчмаркове". Вносител на измененията е Менда Стоянова, председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и депутат от ГЕРБ.

Tези изменения се наглагат заради отпадането на индекса „СОФИБОР”, който определя размера на лихвите по кредитите в страната и се определя на база обема сделки на междубанковия пазар. Индексите „СОФИБИД" и „СОФИБОР“ се изготвят съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България - БДА и Българската народна банка (БНБ).

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките „продава”, подадени от представителна група банки. Участниците във фиксинга подават и съответни котировки „купува”, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс „СОФИБИД“. В момента той е отрицателен.

Дотук всички звучи доста техническо и не особено вълнуващо. Обаче е изключително важно, защото всъщност 6 от 7-те най-големи банки използват при формирането на лихвените си проценти по кредитите за населението индекса „СОФИБОР“.

С премахването на „СОФИБОР“ обаче ще се наложи сериозна промяна в договорните отношения на много банки с техните клиенти. „СОФИБОР“ ще бъде заменнен с друг индекс, който трябва да бъде описан в контрактите. Това на практика означава, че близо 85% от договорите за потребителски и ипотечни заеми в лева ще трябва да бъдат променени, а клиентите „уведомени“, както пише в законопроекта на Стоянова. 

Източник на Investor.bg от висшия мениджмънт на една от големите банки коментира, че в момента текат преговори индексът да се „спаси“, като продължи да се изчислява от лицензирана фирма/администратор. Според банкери не е задължително той да отпадне веднага от 1 юли 2018 г. и може да се използва още „известно време“ на последната си котировка. Колко е обаче това време, не става ясно. 

От Асоциацията на банките обясниха, че са били предварително запознати с предлаганите законови промени, които произтичат от европейското законодателство и уреждат хипотези, които за европейския законодател са теоретично възможни, като например прекратяване на съществуването на индекси като "ЛИБОР" и "ЮРИБОР".

"Такива хипотези се прилагат също и за индекси с местно приложение и в този смисъл законовите текстове, които се предлагат, са свързани с въвеждане у нас на европейските правила за всички видове пазарни индекси, което ще трябва да направят и всички държави членки. Прилагането на европейските норми и конкретно на т.нар. Регламент за индексите е задължително за подназдорните лица, в т.ч. и банките в България", посочват в отговора си от АББ.

Според асоциацията промените биха се прилагали при договорите с клиенти само при прекратяването на даден индекс, "което не очакваме непосредствено да се случи". "Ако се стигне до такава ситуация в бъдеще, престаналите да съществуват индекси ще трябва да се заменят с други, публично достъпни индекси или с изчисления при използване на данни от официална статистическа информация. Относно броят и делът на кредитите, при които се използва "СОФИБОР", не можем да отговорим, тъй като АББ не събира такава информация и не ни е известно, какъв е броят на договори с референтен лихвен процент, използващ "СОФИБОР". Това е индивидуална търговска информация на всяка банка. Можем да кажем, че със сигурност, след като законодателите през 2014 г. въведоха използването от банките на тези индекси при определянето на референтен лихвен процент, броят на такива договори нарасна значително", коментираха още от АББ

Вносителят на законопроекта Менда Стоянова не отговаря на мобилния си телефон.

Според предложените от нея изменения промяната на индекса няма как да се случи автоматично и без изричното уведомяване на засегнатите клиенти. Това би могло да бъде и предпоставка за сериозни спорове между кредитор и длъжник. Поради тази причина в законопроекта за кредитните институции се посочва, че размерът на новия лихвен процент не може да надвишава лихвения процент преди замяната.

С измененията на Закона за кредитните институции се посочва, че БНБ е националният компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за лихвени проценти и техните администратори, което е в съответствие с изискването на регламента (чл. 40) за определяне на един или няколко компетентни органа, отговорни за спазването на този регламент. Централната банка ще може да иска от поднадзорните лица да ѝ предоставят своите планове бенчмарковете, което е допълнителна гаранция за спазване на разпоредбите на европейското и националното законодателство. 

Според записаното в мотивите промените са в съответствие с въведените с Регламент (ЕС) 2016/1011 изменения в съответните европейски директиви, транспонирани със ЗПК и ЗКНИП, изискващи промени в предоставяната на потребителите информация относно използваните бенчмаркове в договорите за кредит. Целта е да се постигне по-голяма информираност на потребителите. 

Въпросният Регламент (ЕС) 2016/1011 цели да ограничи опасността от манипулации на индексите. Той засяга всички видове бенчмаркове, включително и стоковите и борсовите.

Припомняме, че през март миналата година ръководството на БНБ обяви, че заради изисквания на европейското законодателство от 1 юли 2018 година централната банка няма да изчислява и публикува справочните индекси „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“. Тази дата е съобразена с чл. 57 и 58 от Регламента, с които са приети съответни изменения в Директива 2008/48/ЕС за договорите за потребителски кредити и в Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители,

Това е естествено продължение на сагата от 2012 г. с индекса "ЛИБОР", който се изчислява във Великобритания, когато стана ясно, че има манипулации, които водят до ощетяване на американската хазна с милиарди и изкривяване на пазара. Именно това беше причината, поради която английската банкова асоциация загуби правото си да изчислява индекса.

С внесените от Менда Стоянова промени се определят дефинициите на "референтен лихвен процент" по двата закона (ЗПК и ЗКНИП) и се привеждат в съответствие с дефиницията на понятията "бенчмарк" и "бенчмарк за лихвен процент" съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар