Неделя, 15 Декември 2019

ndt banner2

Неделя, 15 Декември 2019
Подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Димитър Костов подаде оставка

Подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Димитър Костов подаде оставка

От своята страна Управителният съвет на банката благодари на Костов за проявата на висока отговорност

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) и ръководител на управление "Банков надзор" Димитър Костов подаде оставка.

На прессъобщение от БНБ е посочена, че Костов е информиращ Управляващ съвет за намерението да се внесе в Народното събрание за поста си от затварянето от него.

"Извършената интензивна работа в управление "Банков надзор" през последните няколко години и осъществяването на основната част от планираните реформи ми дадоха основание към средата на мандата ми през 2018 г. да помоля за неговото предсрочно прекратяване. По молба на управителя забавих изпълнението на моето намерение, поради нововъзникналия обем ангажименти пред управление "Банков надзор" след заявените през юни и юли м.г. планове за присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ). Днес, при вече установената много добра работна комуникация с Европейската централна банка и ЕНМ в този процес и неговата напреднала фаза, е налице възможността да се оттегля от ръководството на управление "Банков надзор". Моментът е подходящ и от гледна точка на хоризонта за ефективното присъединяване към ЕНМ, където прегледът на активите и стрес тестът на ЕЦБ ще бъдат само началните етапи от един по-комплексен процес. С цел добро управление и приемственост в този процес, по мое мнение, е препоръчително на настоящия етап да бъде потърсен нов ръководител на банковия надзор с шестгодишен хоризонт", пише Костов в обръщението си към Управителния съвет на БНБ.

От своята страна Управителният съвет на банката благодари на Костов за проявата на висока степен на отговорност и професионализъм, многобройни реализирани проекти и цялостен принос към работата на централната банка.

NBOX.BG

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner