Властта продължава да взема нови заеми

Властта продължава да взема нови заеми

Това ще е трета емисия само в рамките на по-малко от месец и половина

Още 200 милиона лева дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде поет през втората седмица на февруари. Това става ясно от публикация на сайта на Българската народна банка (БНБ) за предстоящ на 10 февруари аукцион. Министерството на финансите, оглавявано от Владислав Горанов, ще предложи книжа със срочност от пет години (с падеж на 15 януари 2025 година) при фиксиран лихвен процент от 0,01 на сто.

Това ще е трета емисия само в рамките на по-малко от месец и половина. Държавата вече е изтеглила от вътрешния пазар общо 400 млн. лв. Първия път чрез 5-годишни ДЦК, а втория - чрез 10,5-годишни. И при по-малкия матуритет беше постигната отрицателна доходност от минус 0,11%, а при втората - рекордно ниската положителна доходност от 0,13%.

За тази година България може да поеме нов дълг от общо 2 милиарда и 200 милиона лева. Ако поръчките в предстоящата през следващата седмица емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще емитирала нов дълг за 600 милиона лева само от началото на годината.

По данни на БНБ през тази година предстоят плащания по падежи и лихви на обща стойност 1,19 млрд. лв., като става въпрос само за емисиите на вътрешния пазар. През тази година падежира и един външен заем за 165 млн. евро, взет през 2013 г.

Източник: duma.bg

Оставете коментар