Latest News

Какво влиза в сила от днес?

Ръст на минималната заплата до 610 лв. и повишение на стажа при пенсиониране очакват българите

Към 30 ноември печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв.

Към 30 ноември печалбата на банковата система е 1.5 млрд. лв., или с 4.0 процента (59 млн. лв.) повече от тази за 11-те месеца на предходната година, съобщава Българската народна…

ЧЕЗ модернизира половината от критичната инфраструктура на София

От стъпването си на българския пазар ЧЕЗ Разпределение България подмени половината от кабелите, които са част от критичната инфраструктура, захранваща с електроенергия столицата, и модернизира повече от 50% от подстанциите…

Близо 290 км пътища са ремонтирани през 2019 г. със средства от ЕС

Близо 290 км второкласни и третокласни пътища са рехабилитирани през 2019 г. със средства от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. и Програмата за териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция -…

Теменужка Петкова: Проектите от 2019-а ще ни задържат десетилетия на европейската енергийна карта

Тази година беше много важна за българската енергетика, започнаха проекти в доставките на природен газ и приключиха други в областта на електрическата енергия

БАБХ отново установи салмонела в птиче месо

Изготвено е предупреждение по системата за бързо съобщаване за храни в рамките на Европейския съюз за уведомяване на полските власти за откритото замърсяване

С европари реставрират пет от най-старите манастири у нас

Освен средствата по ОПРР, още над 4,4 млн. лв. по управляваните от МРРБ програми за трансгранично сътрудничество ще бъдат инвестирани за ремонт и благоустрояване на православни храмове

БНБ: 8,3% е ръстът на депозитите на българските домакинства, 9,5% - на кредитите

Кредитите за неправителствения сектор в края на ноември на 2019 г. достигат ниво от 62,786 млрд. лева или 54,3% от БВП. На годишна база те нарастват с 9%

Сметната палата обяви какви одити ще прави през 2020 г.

През 2020 г. Сметната палата се фокусира върху актуални теми и проблеми за обществото с различни видове одит във всички сфери

БНБ отчита ръст на преките чуждестранни инвестиции с близо 1 милиард евро от началото на годината

През октомври 2019 година положителното салдо по текущата сметка на България възлиза на 399,1 млн. евро, докато преките чуждестранни инвестиции нарастват със 141,1 млн. евро при тяхно сумарно увеличаване от…

Popular News

Президентският наследник се разпореждал в закупения от спонсора на баща…
Общата стойност на сделката е 610 млн. евро
През 2019 г. всяко трето предприятие (36.5%) използва приложения като…