6 дни за лов покрай празниците, 27 декември и 1 януари забранени

6 дни за лов покрай празниците, 27 декември и 1 януари забранени

В края на месеца пък ще бъдат забранени за лов дивия заек, женските елени, гугутката и  катерицата. Вижте целият списък за ловните дати:

Шест дни ще може да се ловува покрай коледните и новогодишни празници. Това е разписано в заповед на изпълнителния директор на Агенцията по горите инж. Григор Гогов.

На 23, 24, 25 и 26 декември ще може да се излиза за водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен и дребен дивеч.

На 27 декември обаче, когато е официално почивен ден, ловните излети са забранени. Около Нова година ще се ловува на 30 и 31 декември, а на 1 януари ще може да се излиза само за водоплаващ дивеч.

 ИАГ призовава за стриктно спазване на Закона за лова и опазване на дивеча и съобразяване с всички мерки за безопасност.

 В края на месеца пък ще бъдат забранени за лов дивия заек, женските елени, гугутката и  катерицата. Вижте целият списък за ловните дати:

 1. Благороден елен и елен-лопатар
  – мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари
  – женски – от 1 октомври до 31 декември
  2. Сърна
  – мъжки – селекционно и трофейно – от 1 май до 30 октомври
  – женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври
  3. Подборен лов целогодишно
  – мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
  – женски прасета
  3.2. Групов лов на дива свиня – от 1 октомври до втората неделя на месец януари
  3.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча – мъжки и приплоди – от 1 октомври до последния ден на февруари
  4. Муфлон
  – мъжки, трофейно зрели – целогодишно
  – мъжки и женски – от 1 септември до 31 януари
  5. Зубър
  – мъжки – целогодишно
  – женски и приплоди – от 1 септември до 31 декември
  6. Тибетски як
  – мъжки – целогодишно
  – женски и приплоди – от 1 септември до 30 октомври
  7. Алпийски козирог
  – мъжки – от 1 септември до 31 май
  – женски – от 1 септември до 31 декември
  8. Вълк и чакал – целогодишно
  8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд – от 1 януари до последния ден на февруари
  9. Див заек – от 1 октомври до 31 декември
  10. Катерица – от 1 ноември до 31 декември
  11. Ондатра и нутрия – от 1 ноември до последния ден на февруари
  12. Лисица – целогодишно
  13. Енотовидно куче – целогодишно
  14. Бялка и черен пор – целогодишно
  15. Язовец – от 1 август до последния ден на февруари
  16. Глухар – мъжки – от 15 април до 15 май
  17. Дива пуйка – от 1 октомври до последния ден на февруари
  18. Фазани и токачки – от 1 октомври до 31 януари
  18.1. Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
  19. Яребици и кеклици – от 1 октомври до 30 ноември
  19.1. Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
  20. Пъдпъдък и гургулица – от втората събота на август до 30 ноември
  21. Гугутка – от втората събота на август до 31 декември
  22. Гривяк – от втората събота на август до втората неделя на февруари
  23. Голяма белочела гъска – от 1 октомври до 31 януари
  24. Диви патици обект на лов – от 1 октомври до 31 януари
  24.1. Полудива патица – от 1 октомври до 31 януари
  24.2. Зеленоглава патица – от 1 октомври до 31 януари
  24.3. Лятно бърне – от 1 октомври до 31 януари
  24.4. Зимно бърне – от 1 октомври до 31 януари
  24.5. Фиш – от 1 октомври до 31 януари
  24.6. Лопатарка – от 1 октомври до 31 януари
  24.7. Черна качулата потапница – от 1 октомври до 31 януари
  24.8. Шилоопашата патица – от 1 октомври до 31 януари
  25. Черна лиска – от 1 октомври до 31 януари
  26. Горски бекас и обикновена бекасина – от втората събота на август до последния ден на февруари
  27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка – целогодишно

Оставете коментар