Събота, 15 Декември 2018
Събота, 15 Декември 2018

Софийски градски съд постанови наказание от 12 години затвор за откраднато гориво за 1,5 млн.лв

Софийски градски съд постанови наказание от 12 години затвор за откраднато гориво за 1,5 млн.лв

От осъдения били конфискувани и 6 имота, 2 автомобила и 100 дяла от търговско дружество

По внесен от Софийска градска прокуратура (СГП) обвинителен акт, Софийски градски съд постанови наказание 12 години „лишаване от свобода“ и конфискация на 6 недвижими имота и 2 броя автомобили спрямо длъжностно лице от фирма за петролни продукти, съобщиха от прокуратурата.

 

Ето какво пише още в прокурорското съобщение:

"В.Б. е предаден на съд за това, че в качеството си на длъжностно лице –„ръководител транспорт“ в частно търговско дружество, в периода от 21.01.2013г. - 02.07.2013г. в гр.София, при условията на продължавано престъпление с 42 (четиридесет и две) деяния, е присвоил чужди вещи – горива, на обща стойност 1 558 669,85 лв., поверени му да ги пази и управлява, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. За улесняването му е извършено и друго престъпление- по чл.311, ал.1 от НК – в качеството си на длъжностно лице е съставял официални документи, в които е удостоверявал неверни обстоятелства с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства – престъпление по чл. 203, ал.2, вр. ал. 1, във вр.чл.202, ал.1, т.1, вр.чл.311, ал.1, вр.чл.201, ал.1 във вр.чл.26, ал.2, вр. ал. 1 от НК.

Престъпното поведение на В.Б. се изразявало в това, че през посочения период системно е отклонявал гориво, постъпващо в дружеството, за което работел, и го насочвал за разтоварване извън търговската база за получаването му. Вместо да запази интересите на работодателя си, В.Б. насочвал горивото към бази на други фирми и им го продавал, като получените средства присвоявал.

За да улесни тази си дейност, В.Б. съставил множество официални документи, в които отразил невярното обстоятелство, че описаното в товарителниците гориво е реално получено в търговска база на представляваното от него дружество. След това употребявал тези документи, като доказателство за настъпването на тези обстоятелства пред счетоводния отдел на дружеството, с цел да бъдат използвани документите като доказателство за тези обстоятелства.

След проведено съкратено съдебно следствие, на В.Б. е наложено наказание 12 години „лишаване от свобода“ 3 години забрана за заемане на длъжност, свързана със съхранението на горива.

С присъдата е постановена и конфискация на 6 (шест) броя недвижими имоти на осъденото лице, 2 броя автомобили и 100 равни дяла от капитала на търговско дружество. По отношение на конфискуваното имущество, в хода на разследването са били наложени надлежни обезпечения- възбрана и запор".

 

Оставете коментар