Четвъртък, 13 Декември 2018
Четвъртък, 13 Декември 2018

1016 сигнала за насилие над деца от началото на годината

1016 сигнала за насилие над деца от началото на годината

Сигнали основно се получават от по-големи деца 13-14 годишни

Имаме нужда от интегриран подход на взаимодействие на институциите, за да се защитят правата на децата от повторна и вторична виктимизация.

Това обясни за Дир. Бг Надя Стойкова от Институт за социални дейности и практики.

В началото на седмицата беше огласен случай, в който година и половина дете чака адекватно правосъдие за насилие над него у дома. 11-годишното момиче e било жертва на системен сексуален тормоз от втория си баща.

Първоначално момичето се оплаква на телефона на доверието, че е изнасилвано многократно от втория си баща. След разговор с оператори звъни и в полицията. Следва преглед от 8 лица, наложило се в съдебната зала да се изправи срещу насилника си.

След освидетелстването, детето три пъти е викано в полицията да дава показания, а разпитът става в присъствието на психолог.

От началото на годината до края на септември към отделите "Закрила на детето" са подадени 1016 сигнала за насилие над деца, като по 694 от тях е проведен координационен механизъм за взаимодействие.

Това стана ясно на проведената кръгла маса на тема: "Предизвикателства и препоръки пред гарантиране правата на децата, пострадали от насилие", организирана от граждански организации със съдействието на омбудсмана Мая Манолова.

При нас има такива сигнали, основно от по-големи деца 13-14 годишни. Малките деца трудно съобщават сами престъплението, обясни Надя Стойкова. Има случаи, в които децата на 9-12 г. го съобщават на техни приятели или съученици, които го разкриват на родителите си и така идват сигналите в полицията.

 

Какво се случва с жертвите?

Най-често сигналите идват в полицията и там трябва да се извърши най-сериозната промяна, за да се защитят децата от допълнителни травми като участници в правни процедури.

В полицията има инструкция на МВР от 2008 г., която задължава полицейските служители да посрещат пострадалите от престъпления в адаптирани помещения (помещения за доверителни разговори) и да ползват щадящи процедури към тях.

Тази инструкция за служителите на МВР за съжаление не се познава от самите служители по места, както не се познава и изискването за териториално взаимодействие на местно ниво, подписано от всички министерства.

Детето, жертва на престъпление не винаги се разпознава като дете в риск, поради което често отдел Закрила на детето не е информиран своевременно, т.е информирането се отлага или пропуска.

При процедурите детето може да бъде извикано неколкократно в полицията, за да разказва за преживяното. Няма разписани процедури или методически указания, които да гарантират защита на детето от вторична виктимизация по време на полицейската проверка. Срещите с детето обикновено се провеждат в стаите на полицията, често в присъствието на трети лица.

Децата жертви обаче имат и специфични нужди от защита поради уязвимостта им към вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

В съдебното заседание след това детето участва като свидетел. Често децата са притеснени, заради неяснотата по процедурата.

Самата съдебна зала също оказва неприятно влияние на детето, преживява я като плашеща. Най-проблемен се оказва контактът с подсъдимия, като при тази среща детето се изправя очи в очи с него. В редица случаи риск от подобна среща има още в коридорите на съда или в пред съдебната зала.

Много често подобни срещи оказват влияние на психоемоционалното състояние на детето и на неговите възможности да свидетелства.

Отваря се врата за манипулиране на детето по вербален или невербален начин. Не се преценява вероятен конфликта на лоялност към подсъдимия, особено ако той е близък роднина.

Като например въпрос на адвокат на бащата, обвинен в домашно насилие, който пита детето в съдебната зала: „Кажи ми дали обичаш татко си?”

Често се прилагат се мерки за защита на детето, регламентирани като права на пострадалото дете. В повечето случаи обаче психо-социалната и медицинска рехабилитация на жертвата не е ясно гарантирана.

 

Оставете коментар