Петък, 14 Декември 2018
Петък, 14 Декември 2018

Горанов предложи 5 процента увеличение на заплатите на служителите на затворите, те отказаха

Горанов предложи 5 процента увеличение на заплатите на служителите на затворите, те отказаха

Синдикатът на служителите в затворите отказа предложение за още 5% увеличение на бюджета

Поддържа искане за пълно изравняване на заплатите в сектора. Това обявиха от синдикалната организация, след като среща в Министерство на финансите. На нея министърът на правосъдието Цецка Цачева и председателите на управителните съвети на Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България", и Сдружение Синдикат „Охрана" - Христо Илков и Петко Чалъков се срещнаха с министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

На срещата министърът на финансите, министърът на правосъдието и синдикатите взаимно се информираха по поставени предварително въпроси по изпълнението на исканията на синдикалните организации за изравняване на трудовите възнаграждения на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията" и ГД „Охрана".

Обсъждайки разпределението на бюджета за 2018 г. стана ясно, че финансовото министерство е готово да осигури 5% допълнителни средства в частта „персонал" за увеличение на заплатите в ГД „Изпълнение на наказанията" и ГД „Охрана", на която основа бяха обсъждани варианти за:

• Увеличение с 5% на работните заплати на всички служители

или

• Увеличение на базата върху която процентно се начисляват допълнителни средства за специфични и утежнени условия на труд за правоимащите.

Като напомнят, че исканото увеличение на средства в разходи за персонал от Синдикат на служителите в затворите в България е във връзка с необвързаност във финансовата рамка в двете структурни звена - ГД „Изпълнение на наказанията" и ГД „Охрана" спрямо останалите служби в сектора за сигурност, след месеци наред настоявания от нас, срещи с политическото ръководство, писма до комисиите на Народното събрание, прес-изявления и протестни действия, заключението на УС на ССЗБ, относно направените предложения днес, се изразява в следната позиция:

"Неприемливо е след като отчиташ недостиг във фонд „Работни заплати" и в резултат - дискриминационно третиране на едни служители спрямо други със статут уреден в един закон - ЗМВР, отново да разпределяш финансов ресурс, който ще запази социалното недоволство в цели структури на Сектор „Сигурност".

Така предложения вариант за увеличение на бюджета на МП в частта „персонал", създава възможност за изпълнение на едно от поставените основни искания за увеличение на базата, върху която процентно се начисляват допълнителни средства за специфични и утежнени условия на труд (СУТ), но ще остави без увеличаване на заплатите работещите извън правоимащите на такова допълнително плащане, ще е явен признак на разграничаване на труда на отделните сектори и ще представлява несправедливо понесена финансова тежест от едни служители за сметка на други.

В заключение ще кажем, че в направеното предложение има повече заряд на база да се конфронтират служители на едно и също ведомство и Синдикат на служителите в затворите в България няма да участва в сценарии на противопоставяне, защото вече сме заявили какво искаме и ще продължим съобразно взетите решения с организирани солидарни действия, докато не предизвикаме необходимото внимание и управленски решения за достойно заплащане на труда в ГД „Изпълнение на наказанията" и ГД „Охрана".

Приемането на нашето предложение за изравняване на заплатите в ГД „Изпълнение на наказанията" и ГД „Охрана" с останалите служби от Сектор „Сигурност" в неговата цялост е изключително важно за нас с оглед на редица обстоятелства, действия и бездействия довели до различните увеличения на заплащането при отделните силови министерства, социално напрежение и загуба на доверие в институциите", пишат от Синдиката на служителите в затворите.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар