Четвъртък, 23 Май 2019
Четвъртък, 23 Май 2019
Увеличиха заплатите на всички в съдебната система с 10% и по 100 лв. на ранг за магистратите

Увеличиха заплатите на всички в съдебната система с 10% и по 100 лв. на ранг за магистратите

Увеличението за всички в съдебната система ще бъде с 10%, считано от 1 януари 2019 година.

Това реши окончателно Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), който прие още увеличение с по 100 лв. на придобит ранг, считано от 1 март 2019 година, съобщава "Правен свят".

Актуализирането на възнагражденията на заетите в съдебната система трябваше да бъде гласувано от Пленума на ВСС още на 17 януари – миналия вторник – като тогава предложението на Комисията "Бюджет и финанси" бе увеличението да еднакво за всички магистрати и съдебни служители и да се равнява на 10%. Гласуването обаче бе отложено, тъй като стана ясно, че ден по-рано, на 16 януари, 11 съдебни кадровици са предложили алтернативен вариант за увеличение на заплатите на магистратите – с по 204 лв. за всички, без значение от нивото, плюс с по 100 лв. на придобит ранг.

Новото предложение наложи съдебните кадровици да се съберат на отделно работно заседание, проведено на 22 януари, на което са поставили на везната двете алтернативи.

След 3 часа обсъждане на двата варианта в рамките на въпросното работно заседание, кадровиците са се обединили, че оптималното решение е именно гласуваното с единодушие днес – 10% върху основната заплата на магистратите и служителите, както и 100 лв. на ранг за съдии, прокурори и следователи. По тази причина предложението за увеличение на заплатите на магистратите с равна сума от 204 лв. изобщо не бе подложено на гласуване. 

С това последно решение на кадровия орган основното възнаграждение на върховно ниво ще стане 4425 лв., на апелативно – 3738 лв. В СГС основната заплата става 3342 лв., а за останалите окръжни съдилища – 3089 лв.

Съдиите от Софийския районен съд и прокурорите в Районна прокуратура - София ще получават по 2714 лв. основно възнаграждение, а за останалите районни съдилища и прокуратури то ще е в размер на 2437 лв. 

В рамките на дебата относно заплатите кадровикът Гергана Мутафова припомни на колегите си за отхвърления междинен вариант и сподели, че лично за нея той е бил най-справедлив. Тя допълни още, че на работно заседание от 22 януари е било обсъдено, че кадровият орган ще изработи нов метод за изчисляване на заплатите в съдебната система, като този път в дебата ще бъдат призовани активно да участват магистратите и съдебните служители. 

"Миналата седмица бяха внесени в бюджетна комисия два варианта за увеличение на възнагражденията на магистратите. Първоначално бе внесен вариант за индексиране с 10%, вследствие на това предложение от нас, 11 вносители, бе изготвен алтернативен вариант – увеличаване с номинална стойност на заплатите за магистратите без значение от нивото и с 10% за служителите.

Последният път, когато се е водил такъв бурен дебат за увеличението на заплатите на магистратите и съдебните служители е през септември 2017 година, в рамките на мандата на предходния ВСС, когато е приет вариант за увеличение със 7% на заплатите и промяна на средствата за ранговете.

Дебатът, който ние водихме не е мръднал и на йота от този, който е воден тогава. Този дебат беше много важен, защото ние сложихме на масата въпроса, който този ВСС трябва да разреши. Затова ще гласувам за междинния вариант, който ние изработихме. Искам да благодаря на всички колеги от всички съдилища и прокуратури, в това число и на Асоциация на прокурорите, че подкрепиха този вариант, който е по-справедлив от този, който съществува в момента. Дебатът ще продължи и той следва да бъде отворен колкото може повече към всички органи на съдебната власт, за да можем да изработим по-справедливи критерии за възнагражденията в съдебната система", заяви Мутафова. 

С 24 гласа "за" съдебните кадровици гласуваха индексирането на възнагражденията с 10% за всички в съдебната система. Председателят на ВКС Лозан Панов не присъства на заседанието. 

Междувременно Пленумът на ВСС утвърди бюджета на съдебната власт и органите й за 2019 година. От доклада по точката стана ясно, че в бюджета са предвидени средства освен за увеличението на заплатите на съдебните кадровици, така и отделни 7 186 900 лв. за допълнителни възнаграждения с до една работна заплата на магистратите от специализираното правосъдие и по-натоварените органи на съдебната власт. Налични са средства също и за обезщетения, за назначаване на магистрати по обявените към момента конкурси, за откриване на 22 щатни бройки за пресаташета и за 23 служители по сигурността на информацията, гласувани от кадровия орган в края на миналата година. 

Пари за повече служители в съдебната система обаче няма. Миналия вторник кадровикът Боряна Димитрова докладва, че Комисията "Съдебна администрация" към Съдийската колегия предлага увеличение на съдебната администрация с общо 39 щата в Районен съд – Плевен, Окръжен съд – Плевен, Софийски градски съд, Районен съд – Варна, Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Административен съд – Пловдив, Районен съд – Несебър и Апелативен съд – София.

Решението бе отложено, за да мине през бюджетната комисия и да се види финансовата обосновка на такова предложение. Оказва, че средства няма и за момента на деветте съдилища не могат да бъдат отпуснати нови щатове за поисканите служители.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар