Петък, 13 Декември 2019

ndt banner2

Петък, 13 Декември 2019
Галъп: 45% от българите вярват в расовото превъзходство, срещу 22% в Обединеното кралство

Галъп: 45% от българите вярват в расовото превъзходство, срещу 22% в Обединеното кралство

По повод засиления интерес към отношението на българите към хора от различни раси, "Галъп интернешънъл" припомняме резултати от глобално изследване на Световната асоциация проведено в края на 2016 г.

Респондентите са помолени да отговорят до каква степен са съгласни с твърдението "Някои раси превъзхождат други раси", наред с твърдения по отношение на религиозното и културното равенство.

Резултатите са показателни за това, че България отговаря на този въпрос, както отговарят и повечето от останалите общества на Балканите. Този тип данни показват и степента, в която дадено общество се чувства застрашено или изложено на потенциални или скорошни конфликти.

Таблицата показва чувството за расово превъзходство в низходящ ред. Категорията "съгласен" обединява отговорите от типа "напълно съгласен" и "по-скоро съгласен". Категорията "несъгласен" обединява "напълно несъгласен" и "по-скоро несъгласен":

Снимка 448230

Източник: Галъп интернешънъл

Снимка 448231

Източник: Галъп интернешънъл

Мнозинството от хората и мнозинството от страните (общо 66), изследвани от Световната асоциация "Галъп интернешънъл", смятат, че не съществува превъзходство на едни раси, религии или култури над други раси, религии и култури. 

Изследването е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. 

Въпреки преобладаващото убеждение за расово, религиозно и културно равенство, в няколко страни има мнозинство, което смята, че съществува и религиозно, и културно, и расово превъзходство. Сред тези страни личат най-вече страни като Бангладеш, Гана, Индия, Нигерия, Афганистан, Парагвай и др. В тези страни сумираните отговори "напълно съгласен" и "по-скоро съгласен" дават дялове между 50 и 80%. На другия полюс очаквано са най-вече западните общества.

У нас няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство. Например, 45% не са съгласни, че някои религии превъзхождат други религии, но сходен дял - 37% са съгласни.

По отношение на това дали някои раси превъзхождат други раси отговорите у нас са на практика поделени между съгласие и несъгласие - 44% споделят това мнение, а 45% - не. 50% у нас смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното мнение.

Основните фактори, които стимулират широко разпространеното усещане за неравенство, най-вероятно са: Остри вътрешни конфликти и проблеми в даденото общество; Остра външна нестабилност и очакване за интервенция отвън; Дълбока трансформация на съответното общество, водеща до дълбоко усещане за несигурност.

 Източник: News.bg

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner