Неделя, 15 Декември 2019

ndt banner2

Неделя, 15 Декември 2019
Напрежение и ”среднощен” бюджет за МК, МОН, МВР, МО, ВСС

Напрежение и ”среднощен” бюджет за МК, МОН, МВР, МО, ВСС

Около 03.30 часа тази сутрин парламентът прекрати заседанието си, което продължи повече от 18 часа. Заседанието бе удължавано 4 пъти и премина в напрежение.

Депутатите ще продължат днес обсъждането и гласуването на второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2018 г. Пленарното заседание ще започне в 10.00 часа.

За културата

Последни бяха приети текстовете от законопроекта за бюджета в областта на културата.

В ранните часове на деня парламентът отпусна допълнителни 254 хиляди лева за заплати в сферата за 2018 г., предаде БТА.
Така предвидените средства за персонал в бюджета на Министерството на култура ще са общо 101 727 300 лева, решиха депутатите.

Увеличението на средствата отива по направление "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование". 

В срещите си с парламентарните групи преди приемането на бюджета синдикатите поискаха увеличаване на средствата за заплати в сферата на културата. 

Чавдар Велинов от "БСП за България" посочи, че ще има 14% увеличение на единните разходни стандарти на читалищата и регионалните библиотеки, а за сценичните изкуства - 10 млн. лева повече от 2017 г. Това означава, че заплатите в сектора ще бъдат увеличени само с 6 процента, изчисли той.

В бюджета за догодина за политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование са отделени 151 366 900 лева, за политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство - 18 949 800 лева, а по бюджетната програма "Администрация" - 4 965 700 лева. 

За образованието

Разходи от 584 470 500 лв. за Министерството на образованието и науката за следващата година прие парламентът. Текущите разходи са 573 365 500 лв., като за персонал са предвидени 322 996 200 лв., в т.ч. за персонал без делегирани бюджети - 28 774 100 лв.

За периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им през 2021 г.

С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието, от следващата година ще бъде променена системата на делегираните бюджети като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, а в по-дългосрочен период - и от качеството на образователния процес.

Народното събрание утвърди и разпределението на разходите по области на политики и бюджетни програми както следва:

  • за областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование - учене през целия живот - 524 252 100 лв.;
  • за равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал - малко над 55 млн. лв.

Планираните приходи са за 13 100 000 лв., като от държавни такси са заложени постъпления от 730 000 лв. 

Субсидии и други текущи трансфери за 6 260 000 лв. записаха депутатите.
Народното събрание определи предоставеният трансфер за БАН да бъде 83 075 800 лв., за държавните ВУЗ - 414 943 300 лв. 

За здравеопазване

С 8,1 млн. лева се увеличават средствата за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му. Така средствата за персонал за догодина ще са общо 215 919 100 лева, а за капиталови разходи в МЗ са предвидени 11 900 000 лева.

В отрицателен вот по гласуваните текстове Жельо Бойчев от "БСП за България" коментира, че има отказ от реформи в Министерството на здравеопазването. Районите, в които българските граждани няма да получават медицински грижи, ще стават все повече, заяви той.

За МВР

Парламентът прие 55 млн. лева повече за персонал в бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в сравнение с настоящата година. 

Предвижда се увеличението на средствата да бъде използвано за повишаване на ефективността при изпълнението на политиката в областта на сигурността и вътрешния ред, осигуряване на плащанията за възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски във връзка с предвиденото увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари догодина от 460 лв. на 510 лв. Пари са предвидени и за увеличаване на вноската за фонд "Пенсии" за служителите, чиито правоотношения се уреждат по Закона за държавния служител, и лицата, работещи по трудово правоотношение.

Предвидените разходи в бюджета на МВР са общо 1 296 400 000 лв., които са с 62,8 млн. лв. над утвърдените за министерството за 2017 г. Разчетените средства за персонал са 1 161 763 000 лв. за следващата година. 

Според Иван Иванов ("БСП за България") прозира една горчива истина, че това е бюджетът на излъганите очаквания, на празните обещания, на измамата. Този бюджет не покрива в ни най-малка степен очакванията на служителите на МВР, коментира той. Посрещнахте празника на Пожарната с протести, опасявам се, че ще посрещнете Коледа и Нова година отново с протести, предупреди Иванов управляващите.

Колегата му Станислав Владимиров отбеляза, че символичното увеличение на бюджета, което ще отиде за фонд "Работна заплата", действа демотивиращо за редовия полицай. 

От левицата отбелязаха, че предлагат решение, но предложенията им по бюджета на МВР не бяха приети.

За отбрана

Разходи за 1 193 319 000 лв. одобри парламентът за Министерството на отбраната /МО/ за следващата година. Текущите разходи ще са 1 137 955 000 лв., в т.ч. за персонал - 911 730 000 лв.

За субсидии и други текущи трансфери са предвидени 2 528 000 лв.
Заложените приходи на МО са 44 000 000 лв. 

За политика в областта на отбранителните способности са предвидени 1 116 953 000 лв., а в областта на съюзната и международната сигурност - 76 366 000 лв.

Депутатите утвърдиха и трансферите от бюджета на МО за държавните висши училища.

Според опозицията този бюджет няма да разреши проблема с недокомплекта на армията. Милен Михов от ПГ "Обединени патриоти" подчерта, че основните параметри на бюджета на МО са увеличени, като например разходите за отбрана. Освен това догодина ще бъдат назначени 1300 души от 5000 недокомплект, отбеляза депутатът.

Таско Ерменков /БСП/ обясни, че е гласувал против предлагания бюджет, защото парите не са достатъчни. Който не брани собствения си войник, брани чужди войници, използва той известна поговорка. 

За правосъдие и съдебна власт

Не получи подкрепа предложението на "БСП за България" по бюджета на Министерството на правосъдието, което предвиждаше възможност за увеличение на заплатите на служителите в затворите с 20 процента, а не с предвидените сега 5 процента. 

Депутатите утвърдиха окончателно и бюджета на съдебната власт за 2018 г., в който планираните приходи, помощи и дарения са 116 000 000 лв., а разходите - 591 120 000 лв., от тях заложените текущи разходи са 575 650 000 лв.

Народното събрание гласува 32 487 500 лв. за ВСС, за ВКС - 17 562 700, за ВАС - 14 760 500 лв., за прокуратурата - 221 715 500 лв.

Съдилищата ще получат от републиканския бюджет 294 188 500 лв.

Парламентът утвърди максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., на 93 244 200 лв., и таван на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани - 90 342 700 лв.

Утвърдените максимални размери могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на ВСС. Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет, предвидиха депутатите. 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner