Събота, 15 Декември 2018
Събота, 15 Декември 2018

Красимир Янков към ГЕРБ: Това е пореден опит да се приватизира МВР!

Красимир Янков към ГЕРБ: Това е пореден опит да се приватизира МВР!

Вижте изказването на депутата от БСП в парламента

"Вие посягате към правомощия на министъра на вътрешните работи, което какво значи - не сте доволни от работата му. Това е пореден опит да се приватизира МВР!" - реакцията ми по време на срещата в парламента с УС на НСОБ по повод предложението им за промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление: § 4. Създават се чл. 44а и чл. 446:

„Чл. 44а. (1) Общината може да създаде звено за контрол по опазване на обществения ред, изпълнение актовете на общинския съвет и на кмета, опазване на общинското имущество и по организацията на движението по пътищата, чиито служители подпомагат осъществяването на контролната и административно-наказателната дейност на територията на общината.

(2) Служителите по ал. 1 изпълняват функционалните си задължения в униформено облекло и отличителни знаци на съответната община, утвърдени и осигурени от кмета на общината.
(3) В срок до един месец след назначаването им, служителите по ал. 1 преминават обучение, по специална програма, изготвена от Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР).
(4) Кметът на общини координира дейността на звената по ал. 1 с ръководителя на съответната териториална структура на МВР. Звената по ал. 1 и структурите на МВР могат да взаимодействат помежду си.
(5) Контрол върху дейността на звената по ал. 1 се осъществява от кмета на общината и началника на съответната териториална структура на МВР....

Красимир Янков, фейсбук


Медия

Оставете коментар