Четвъртък, 20 Февруари 2020

ndt banner2

Четвъртък, 20 Февруари 2020

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите

С тях разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, съобщи пресцентърът на МС.

С тях разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари 2019 г. и Законът за Държавна агенция "Национална сигурност".

С промяната в КСО специализантите, които са приети по отменената Наредба номер 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена в Закона за здравето, отпадат като отделен вид осигурени лица. Осигуряването им ще се извършва по общия ред за работещите по трудово правоотношение лица.

Winbet - удвои тръпката от играта! (18+)


С направените изменения се определя осигурителният доход, върху който ще се дължат задължителни осигурителни вноски от лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци.

Съгласно новите разпоредби възнаграждението, което държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" получават за периода на временното отстраняване поради отнет или отказан достъп до класифицирана информация, е изключено от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски. По този начин се постига единен подход при определянето на осигурителния доход на държавните служители в специалните ведомства, посочват от МС.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner