Вторник, 22 Октомври 2019
Вторник, 22 Октомври 2019
Външно ограничава визите за чужденци

Външно ограничава визите за чужденци

Причината за мерките е засиленият миграционен риск

Външна министерство реши да затегне режима при издаването на визи за краткосрочно и дългосрочно пребиваване на чужденци в България. Това става ясно от обявените за обществено обсъждане предложения за промени в Закона за чужденците. „Сега действащият закон е влязъл в сила през 1998 г., и от тогава е претърпял над 20 изменения и допълнения. С предлаганите промени се цели неговите разпоредби да бъдат съобразени с натрупания опит от практическото му прилагане след присъединяването на България към Европейския съюз”, посочват в мотивите към проекта от МВнР.

Макар и да не е посочено, от конкретните текстове, които се предлагат става ясно, че сред мотивите за промяна на Закона за чужденците трябва да се разглежда и засиления миграционен натиск над страната. Пример за това е изменението на ал. 5 на чл. 14 на Закона за чужденците, който регламентира издаването на виза за краткосрочно пребиваване. Служителите на консулските отдели на българските посолства ще преценяват срока на валидност на краткосрочната виза, броя на разрешените влизания и продължителността на разрешеното пребиваване “въз основа на оценка на миграционния риск”.

На практика чрез промените в Закона за чужденците, държавата силно ще затрудни получаването на визи за дългосрочно пребиваване на чужденци, които се установяват у нас дългосрочно, на основание развиване на търговска дейност и не са от държава-член на ЕС. С подобни визи у нас са предимно граждани от арабски държави, както и от Китай. Занапред лицата, кандидатстващи за визи за дългосрочно пребиваване на основание, че осъществяват търговска дейност в България ще трябва да доказват, че в резултат на тази дейност са открити минимум десет работни места, на пълен работен ден, както и че са били заплатени държавни вземания в размер на не по-малко от 250 000 лв.

Въвежда се и условието, че изискването за заплатените държавни вземания да важи за всеки съдружник поотделно. “Сходни, по-строги изисквания се въвеждат и по отношение лицата, които кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване като представители на чуждестранни търговски дружества. По този начин се намалява възможността от злоупотреба с правата, които законът дава на чужденците, желаещи да се установят трайно в страната”, уточняват от МВнР. На гражданите на държави-членки на ЕС занапред няма да им се налага да напускат страната, ако искат да кандидатстват за визи за дългосрочно пребиваване.

„Предложени са промени в сферата на обжалването на отказите за издаване на визи, като изрично е записано, че те могат да се обжалват пред съда само относно тяхната законосъобразност. Тази промяна се очаква да даде добавена стойност и в дейността по предотвратяване използването на територията на България като транзитен пункт за преминаване на лица, които имат намерение да участват или вече са участвали в терористични действия или групи”, мотивират се от външното ведомство.

„Като цяло се очаква предложените промени да доведат до улесняване практическото прилагане на всички посочени по-горе закони и изясняване на законово ниво на казуси, възникнали в практиката, но по които досега законите не са давали точен отговор”, посочват още от МВнР. Очакванията са промените в Закона за чужденците да бъдат приети до края на годината.
 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар