Събота, 22 Февруари 2020

ndt banner2

Събота, 22 Февруари 2020

Из бисерите на едно вечно „ромско включване”

Из бисерите на едно вечно „ромско включване”

По случай международния ден на циганите Nbox ви представя част от скъпоструващите безумия за интегрирането им

Стотици милиони. Това е цената, която България е платила за „Десетилетие за ромското включване 2005-2015 г.” и за „Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.”. По случай международния ден на циганите 8 април Nbox реши да Ви поднесе част от бисерите в двете програми, коствали на българските данъкоплатци значителни средства, но всъщност недопринесли с нищо за интеграцията на малцинството у нас.

 

През 2005, 2006 и 2007 г. са похарчени общо 34 000 лв. за осигуряване на условия за изучаване на майчин ромски език. Едва шест години по-късно образователното министерство въвежда план за изучаване на ромския език като майчин, но като ЗИП.

 

78 000 лв. са похарчени за провеждане на курсове за придобиване на професионална квалификация по ромски език и култура за учители. Как са били проведени тези курсове, при отсъствието на ромска писменост, остава една от многобройните загадки на декадата на ромското включване.

 

50 000 лв. от парите на българските данъкоплатци са похарчени за създаването на Ромски музикален театър. Неизвестна сума пари е похарчена и за „документиране чрез аудио-визуални средства изпълнения на ярки дарования в областта на ромското музикално, песенно и танцово изкуство и носители на традиционни умения и занаяти”.

 

Значителни са и разходите за най-различни обучения и семинари на държавни служители, целта на които е да се преодолее дискриминацията им към ромския етнос. Така например ежегодно в продължение на десетилетие са харчени по 18 230 лв. за провеждане на едноседмични курсове на тема „работа на полицията с етническите малцинства” с общо 70 служители на охранителна полиция.

 

Значителната сума от близо 14 млн. лв. е похарчена за медицинска техника за превантивна грижа за ромското население, сред които 2 флурографа, 2 мобилни ренгенови апарата и други. Къде и как е използвана скъпоструващата медицинска техника, отново не става ясно.

Изброените факти са от  мащабната международна инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”, приключила в края на миналата година. Всеки сам може да направи равносметка дали налетите милиони са оказали ползотворно влияние върху интеграцията на малцинството.

 

Не липсват бисери и във все още действащата „Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.”

Една от целите в категория „Жилищни условия” е формиране на отношение на отговорен и добър стопанин при предоставяне на право на ползване на недвижим имот. Привличане на НПО и изявени лица от общността по места за изграждане на съвременни поведенчески модели.

 

В категория Заетост пък е предвидена цел „Насърчаване заетостта на зелени работни места чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на околната среда”.

 

Върховенството на закона при циганите пък се гарантира от „Повишаване на правната култура във връзка с придобиването, ползването и съхраняването на български лични документи”.

 

Nbox честити празника на циганите и им желае по-малко програми за интегриране и грантова подкрепа.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

baner

 FB banner