„Пророчеството“ на Самюъл Хънтингтън за войната в Украйна

„Пророчеството“ на Самюъл Хънтингтън за войната в Украйна

Американският политолог вижда още през 1996 г.“ цивилизационния разлом, разделящ православната Източна Украйна от униатската Западна Украйна“

Войната в Украйна и сблъсъкът на бившата съветска република с Русия е била видна за някои политически анализатори и експерти още в средата на 90-те години на XX век. Такъв например е Самюъл Хънтингтън, който още през 1996 г. пише своята книга „Сблъсък на цивилизациите и преобразуването на световния ред“. Важно е да се отбележи, че книгата е публикувана три години преди първото встъпване на длъжност на Владимир Путин като президент на Руската федерация. По този начин може да се избегне популярната заблуда, че мащабни геополитически процеси зависят от волята на един човек.

Ето и откъс от книгата на Хънтингтън, който пророкува войната в Украйна. В него се дават и съвети как да бъде избегната – очевидно неспазени от замесените фактори във военния конфликт.

„Следвайки етатистката парадигма, Джон Миършаймър прогнозира, че „в ситуацията, създадена между Русия и Украйна, назрява конфликт, свързан със защита на националната сигурност. Велики сили, разделени от дълга и незащитена обща граница, като границата между Русия и Украйна, често изпадат в дълбоки противоречия, подхранвани от тревога за сигурността си. Русия и Украйна могат да превъзмогнат тази ситуация и да се научат да живеят в хармония, но би било странно, ако това стане в действителност“.

От друга страна, цивилизационният подход отчита тесните, културни, междуличностни и исторически връзки между Русия и Украйна, смесването на руснаци и украинци и в двете държави и съответно се съсредоточава върху цивилизационния разлом, разделящ православната Източна Украйна от униатската Западна Украйна — една отдавна утвърдила се базисна историческа ситуация, която Миършаймър изцяло игнорира, придържайки се към „реалистката“ концепция за държавите като обединени и самоопределящи се единици.

Докато етатистката парадигма изтъква възможността за руско-украинска война, цивилизационната парадигма свежда до минимум тази възможност и вместо това подчертава вероятността Украйна да се разцепи на две, разцепление, което по силата на културни фактори вероятно ще бъде много по-бурно от това, което се случи в Чехословакия, но много по-безкръвно от разцеплението в Югославия. Тези различни прогнози на свой ред водят до различни приоритети в политиката. Етатистката прогноза на Миършаймър за евентуална война и за покоряване на Украйна от Русия го кара да подкрепя наличието на ядрени оръжия в Украйна.

Цивилизационната парадигма би насърчила сътрудничеството между Русия и Украйна, би подтиквала Украйна да се откаже от своето ядрено въоръжение, би настоявала за значителна икономическа помощ и за други подобни мерки, които да помогнат на Украйна да поддържа своето единство и независимост и би планирала развитието след евентуално разцепление на Украйнаь“.

Оставете коментар