Неделя, 18 Ноември 2018
Неделя, 18 Ноември 2018

Как се добива изворна вода „Михалково“ и какво констатираха институциите

Как се добива изворна вода „Михалково“ и какво констатираха институциите

От фабриката твърдят, че имат всички необходими документи и разрешителни, контролните органи смятат друго

Възможно ли е една от най-известните изворни води в България, която бе отличена и от български асоциации, да няма разрешително за водовземане и санитарно-охранителна зона? Разследване на TrafficNews.bg. показа, че при добиването на изворна вода „Михалково“  има редица нарушения.  Тя се добива без разрешително за водовземане, като няма и санитарно-охранителна зона от извора към предприятието. На самия етикет пък присъства разрешително, което го няма в регистрите на институциите.

Председателят на ТПК „Михайлово“ и директор на „Михалково“ АД Димитър Дългъчев категорично заяви, че това не е вярно и предприятието има всички необходими документи и разрешителни.

Дали обаче е така и какво показват документите, официалните отговори от институциите и регистрите им?

Разрешително за водоползване  

На етикета на изворната вода „Михалково” са цитирани разрешителни за водоползване ПТО 236/20.06.2013 год.  и ПТ № 545/26.05.2003 год.  Те касаят изворите „Персенк 1“ и „Персенк 2“.

Въпросните разрешителни не фигурират в публичните регистри на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, като всеки може да провери – ТУК.

В официален отговор от Министерството на околната среда и водите към TrafficNews.bg е написано, че  действащите разрешителни за водовземане от подземни води във въпросните извори, издадени от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ са:

№31590443/24.06.2011 г. с титуляр „МВМ ГРУП“ ООД, за каптиран естествен избор (КЕИ) „Пещера-Чифлика“, землище с. Чуруково

№31510593/22.01.2018 г. с титуляр „МВМ ГРУП“ ООД, за КЕИ „Персенк 1 и Персенк 2“, землище с. Михалково

№31510095/01.10.2008 г. с титуляр „ВиК“ ЕООД-Смолян, за КЕИ „Персенк 1 и Персенк 2“, землище с. Михалково.

Както се вижда нито едно от разрешителните не съвпада с изписаното на етикетите по долу:

Проверката на Басейнова дирекция е установила следното:

„ “Михалково” АД, ЕИК ******* с. Михалково водовзема за самостоятелно питейно-битови водоснабдяване, с цел бутилиране на изворна вода  от КЕИ „Персенк 1“ и  КЕИ „Персенк 2“, разположени на територията на имот № 000299, в землището на с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолян, без действащо разрешително за водовземане, по реда на чл.  44, ал. 1 от Закона за водите. За констатираното нарушение e съставен  Акт за установяване на административно нарушение, с което е образувано административно-наказателно производство, което се обжалва“.

Относно третия извор - КЕИ „Пещера Чифлика“ от „Михалково“ АД твърдят, че не го използват.

Инспекторите на Басейнова дирекция обаче са установили друго.

„ТПК „Михалково,  ЕИК *******, с. Михалково, водовзема за самостоятелно питейно-битови водоснабдяване, като отнетата вода се ползва за бутилиране на безалкохолни напитки от КЕИ „Пещера - Чифлика“, намиращо се в имот 003072 в местността  „Тиклица“, в землището на с. Чуреково, общ. Девин, обл. Смолян,  без действащо разрешително за водовземане, по реда на чл.  44, ал.1, от Закона за водите. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение №34/16.04.2018г., с което е образувано административно-наказателно производство, което се обжалва“

В сайта на „Михалково“ АД се вижда, че този водоизточник не се ползва, поне отскоро… Проверка в кешираната версия на сайта показва, че на пазара е била пусната изворна вода „Модър“, бутилирана от „Михалково АД“ за „МВМ Груп“. На етиката на водата е записано съществуващо разрешителното за водовземане, но тя вече не се произвежда. Въпреки това инспекторите са установили, че във фабриката все още има водовземане от въпросния извор.  Според констатацията на инспекторите тя се използва за направата на безалкохолни напитки.

Източник: trafficnews.bg 

Оставете коментар