Люксембург поема кормилото на ЕС

Люксембург поема кормилото на ЕС

Една от първите инициативи на страната е да гарантира защита на интересите на гражданите в Общността

От днес Люксембург поема председателството на Съвета на Европейския съюз, което ще продължи до края на 2015 г. Страната е начело на Съвета за дванадесети път, като една от страните основателки на ЕС. 

Ключовата дума при представянето на люксембургските приоритети е "отворен подход". Сред приоритетите на люксембургското председателство са вслушване в гласа на гражданите, подкрепа за бизнеса, както и сътрудничество с партньорите и институциите така, че да се действа максимално в интерес на Европа. 

Една от първите инициативи ще бъде подновяването на интеринституционалното споразумение за по-добра регулация на базата на предложението на Европейската комисия (ЕК). Инициативата цели да гарантира по-високо качество на законодателството и вземане предвид на интересите и нуждите на гражданите. По време на председателството на Люксембург ще бъдат ускорени преговорите за постигане на споразумение за по-прозрачно, опростено и по-малко тромаво законодателство.

 

Председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС) функционира в т. нар. тройки, който гарантират последователност и приемственост в задачите, поставени от всяка столица. В триото на Люксембург участват Италия и Латвия, като Люксембург е последна хронологично.

Оставете коментар