Четвъртък, 15 Ноември 2018
Четвъртък, 15 Ноември 2018

Евродепутатите искат дългосрочна стратегия за подобряване здравето на пчелите и възстановяване на популациите на пчели, както и подкрепа за пчеларите

Евродепутатите искат дългосрочна стратегия за подобряване здравето на пчелите и възстановяване на популациите на пчели, както и подкрепа за пчеларите

ЕС трябва да увеличи бюджета за националните програми за пчеларство с 50%

Евродепутатите призовават ЕС и държавите членки да инвестират повече в защита на здравето на пчелите, борба с подправянето на меда и подкрепа за пчеларите.

ЕС се нуждае от широкообхватна и дългосрочна стратегия за подобряване на здравето на пчелите и възстановяване на популациите на пчели. Това заявява Парламентът в резолюция, приета в четвъртък с 560 гласа „за“, срещу 27 „против“ и 28 „въздържал се“. За тази цел евродепутатите призовават за:

‒ план за действие на ЕС за борба срещу смъртността при пчелите;

‒ програми за развъждане за пчели, които са устойчиви по отношение на инвазивни видове като акар, азиатския стършел и американския гнилец;

‒ повече научни изследвания за разработка на иновативни лекарства за пчели и подобряване на тяхното разпространение;

‒ забрана на всички пестициди, които имат научно доказани негативни последици върху здравето на пчелите, включително неоникотиноидите, и предоставяне на безопасни алтернативи за земеделските производители;

‒ системи за ранно предупреждение между земеделските производители и пчеларите относно периодите на разпръскване на пестициди, за да се избегне вредата за пчелите.

 

Повече подкрепа за пчеларите и пчелните продукти

ЕС трябва да увеличи бюджета за националните програми за пчеларство с 50% и да създаде специална схема за подкрепа на пчеларите в селскостопанската политика след 2020 г. Евродепутатите също така предлагат въвеждането на компенсации при загуба на пчелни колонии.

Според евродепутатите държавите от ЕС трябва да правят повече за информиране на обществото, особено децата, относно ползите от консумацията на мед и терапевтичните приложения на пчелните продукти.

 

Спиране на вноса на фалшив мед

За да се гарантира, че вносният мед отговаря на високите стандарти на ЕС, трябва да се хармонизират граничните инспекции и проверките в единния пазар, всичкият вносен мед трябва да се проверява, а изискванията за проследяемост да се затегнат. Европейската комисия трябва също така да разработи по-ефективни процедури за лабораторно тестване, а държавите членки трябва да налагат по-строги санкции за нарушителите.

Резолюцията предлага производството на мед и пчелни продукти да бъде считано за чувствително при търговски преговори с трети страни или дори да бъде напълно изключено от преговорите.

„Пред европейското пчеларство има редица предизвикателства свързани с употребата на пестициди като например неоникотиноидите, но също така и борбата с болести и вредители, липсата на качествена паша и високите изисквания за производство. Същевременно евтиният внос от трети страни като Китай и Украйна оказва ценови натиск и секторът губи своята привлекателност. Над 600 000 души в ЕС са пряко ангажирани в пчеларството, но то продължава да не бъде разглеждано с приоритет и за услугата „опрашване“ все още не се предоставят субсидии, въпреки че над 80% от селскостопанските култури зависят от нея. Крайно време е това да се промени.“ Това заяви в европарламента Момчил Неков (С&Д, България).

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар